Komunikacja przez sztukę

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze postrzegany jest przez społeczność lokalną jako rzetelny partner, darczyńca, mecenas życia kulturalnego. Sponsoring artystyczny stał się elementem kreowania wizerunku naszej firmy. Od 10 lat zadania public relations Oddziału, zostały wzbogacone o nowy element - komunikację przez sztukę...

Kontakt z różnymi grupami otoczenia zewnętrznego oraz pracownikami firmy jest nawiązywany poprzez działania artystyczno-edukacyjne prowadzone w Salonie Wystaw, mieszczącym się w budynku Oddziału przy ul. Boh. Westerplatte 15.  Prezentowane są tutaj osiągniecia branży naftowo-gazowniczej oraz organizowane wystawy twórców, młodych talentów, akcje charytatywne oraz działania instytucji oświatowych, przede wszystkim z regionu lubuskiego.

Salon Wystaw prowadzi działalność non profit i jest udostępniony dla zwiedzających w dni powszednie, w godz. 7.00-16.00. Zapraszamy na nasze wystawy i wernisaże - Opiekun Salonu Wystaw Specjalista ds. Public Relations Jolanta Pietras (kontakt: jolanta.pietras@pgnig.pl).

Jednocześnie informujemy, że przebywając w Salonie Wystaw wyrażacie Państwo zgodę na wykorzystanie przez Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w  Warszawie swojego wizerunku, w formie fotografii analogowej lub cyfrowej wykorzystywanych na potrzeby artykułów w pismach branżowych PGNiG, w portalu PGNiG Info oraz na stronie internetowej PGNiG.

Salon Wystaw posiada monitoring wizyjny, stosowany w celu ochrony mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie monitorowanym.

Informacja o przetwarzaniu wizerunku:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna (PGNiG) w Warszawie, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa.
  2. Kontakt z PGNiG jest możliwy poprzez adres e-mail dzial.obrony@pgnig.pl, telefonicznie 68 329 15 81 lub pisemnie na adres Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie Oddział w Zielonej Górze, ul. Boh. Westerplatte 15, 65-034 Zielona Góra.
  3. PGNiG wyznaczyła inspektora ochrony danych, z którym można skontaktować się poprzez e-mail iod@pgnig.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Pani/Pana wizerunku.
  1. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do miejsc, gdzie zamieszczono wizerunek oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania wizerunku.
  2. Przebywanie w Salonie Wystaw PGNiG SA jest dobrowolne.