Komunikacja przez sztukę

PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze postrzegany jest przez społeczność lokalną jako rzetelny partner, darczyńca, mecenas życia kulturalnego. Sponsoring artystyczny stał się elementem kreowania wizerunku naszej firmy. Od 10 lat zadania public relations Oddziału, zostały wzbogacone o nowy element - komunikację przez sztukę...

Kontakt z różnymi grupami otoczenia zewnętrznego oraz pracownikami firmy jest nawiązywany poprzez działania artystyczno-edukacyjne prowadzone w Salonie Wystaw, mieszczącym się w budynku Oddziału przy ul. Boh. Westerplatte 15.  Prezentowane są tutaj osiągniecia branży naftowo-gazowniczej oraz organizowane wystawy twórców, młodych talentów, akcje charytatywne oraz działania instytucji oświatowych, przede wszystkim z regionu lubuskiego.

Salon Wystaw prowadzi działalność non profit i jest udostępniony dla zwiedzających w dni powszednie, w godz. 7.00-16.00. Zapraszamy na nasze wystawy i wernisaże - Opiekun Salonu Wystaw Specjalista ds. Public Relations Jolanta Pietras (kontakt: jolanta.pietras@pgnig.pl).