LNG

PGNIG umożliwa klientom hurtową sprzedaż LNG.