Wyposażenie specjalistyczne

- pneumatyczne poduszki podnoszące – służą do podnoszenia, rozpierania lub tworzenia przestrzeni pomiędzy leżącymi  przedmiotami.  Umożliwiają podnoszenie elementów o wadze: 5, 20, 40, 67 ton na wysokość od 15 do 51cm. (grubość poduszek 19-25mm)

- podnośniki hydrauliczne – umożliwiają ponoszenie elementów o ciężarze 50 i 100 ton.

- hydrauliczny przecinak nakrętek – urządzenie umożliwiające szybkie przecinanie nakrętek w zakresie średnic: 24-50mm. Posiada regulację ostrza, która zapobiega zniszczeniu gwintu śruby.

- klin hydrauliczny – umożliwia podnoszenie, rozdzielanie elementów o wadze do 36 ton. Minimalna szczelina wymagana do użycia urządzenia wynosi 4,5mm. 

- nożyce hydrauliczne – umożliwiają cięcie elementów stalowych, blach, prętów z naciskiem do 29 ton, rozpieranie, ciągnięcie z siłą 4,4 ton.

- przecinak hydrauliczny do lin i prętów – urządzenie umożliwia cięcie: prętów stalowych o średnicy do 25mm, drutu stalowego o średnicy do 32mm, kabli energetycznych o średnicy do 32mm. Dwudzielna konstrukcja pozwala na montaż urządzenia w dowolnym miejscu ciętego elementu.

 

- urządzenie do wymiany zasuw pod ciśnieniem

 

- urządzenie do przewiercania zasuw

- nóż do cięcia rur z napędem hydraulicznym – sterowanie nożem możliwe jest z odległości 50 m. Zakres pracy noża 3 ½” – 10 ¾” (88,9mm – 273,1mm) oraz 13 3/8”- 20” (339,7mm -  508,0mm). Urządzenie posiada autonomiczny napęd spalinowy. Jednostka przystosowana do szybkiego transportu. Cięcie precyzyjne z jednoczesnym fazowaniem. Dwudzielna sekcja noża umożliwia zamontowanie w dowolnym miejscu.  
 

- urządzenie do cięcia erozyjnego – urządzenie przeznaczone do erozyjnego cięcia strumieniem wody lub wody z piaskiem stalowych konstrukcji. Budowa urządzenia pozwala na cięcie elementów znajdujących się zarówno w poziomie jak i pionie. Zakres pracy dysz tnących to od -0,8m do 6,0m. Zasięg ramienia urządzenia to 13,3m.

- ubrania gazoszczelne –dają ochronę przed chemikaliami przemysłowymi, gazami toksycznymi i innymi substancjami szkodliwymi.