Prace dyplomowe

Proces udostępnienia informacji w PGNiG Oddziale w Zielonej Górze reguluje Zarządzenie nr 1/18  w sprawie: udostępniania informacji na potrzeby prac dyplomowych. W procesie biorą udział:

  • Zainteresowany (osoba wnioskująca o udostępnienie konkretnych informacji)
  • Decydenci pracodawcy (podejmujący decyzję o rodzaju i zakresie udostępnianych informacji)
  • Uczelnia (która dysponuje złożoną przez Zainteresowanego pracą dyplomową i ma bezpośredni dostęp do uzyskanych z PGNiG informacji stąd jest obligowana do docelowego podpisania Umowy o zachowanie poufności).

W celu ubiegania się o udostępnienie informacji, będących w zasobach PGNiG Oddziału w Zielonej Górze, należy złożyć nw. dokumenty w formie elektronicznej na e-mail: praktyki@pgnig.pl.

  • Wniosek o udostępnienie informacji (do pobrania poniżej)
  • Zatwierdzony przez promotora konspekt pracy

Osoby do kontaktu:

Agnieszka Matelska, tel. 683291091, e-mail: agnieszka.matelska@pgnig.pl

Beata Burdzy, tel. 683291868, e-mail: beata.burdzy@pgnig.pl

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 25, 01-224 (PGNiG). Podane przez Panią/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu udostępnienia informacji do pracy dyplomowej. Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych w załączniku.

Załączniki