Budowa KRNiGZ Lubiatów

Kopalnia prowadzi eksploatację 13 odwiertów na złożach ropno-gazowych Grotów i Lubiatów oraz złożu gazowym Międzychód, czternasty odwiert jest wykorzystywany do zatłaczania wody złożowej. Eksploatacja tych złóż wymaga specjalistycznych technologii. Po klasycznym opomiarowaniu i rozdziale płynów złożowych przystępuje się do złożonego procesu uzdatniania gazu ziemnego, ropy naftowej i kondensatu. Techniki zastosowane w instalacjach kopalni Lubiatów gwarantują skuteczność procesów i uzyskanie odpowiednich parametrów produktów handlowych.

KRNiGZ Lubiatów w liczbach:

  • 10 – ilość stref przyodwiertowych i ośrodków grupowych
  • 14 – ilość odwiertów (w tym 4 horyzontalne, 1 kierunkowy)
  • Ok. 3000 m – głębokość odwiertów
  • 3,35 MW – moc jednego agregatu prądotwórczego (są 4 szt.), łącznie 13,4 MW
  • ok. 12,5 ha – powierzchnia ośrodka centralnego
  • 200 km – łączna długość rurociągów
  • 5000 m3 – największy zbiornik ropy, są takie dwa
  • 49 m – wysokość flary
  • 60 m – wysokość komina instalacji odzysku siarki (najwyższy punkt kopalni)
  • 32 m – najgłębsza studnia z własnych ujęć wody

Zobacz film (film archiwalny - marzec 2013 r.)