Działalność Ratowniczej Stacji Górnictwa Otworowego

Ratownicza Stacja Górnictwa Otworowego w Krakowie jest specjalistyczną jednostką zawodowo trudniącą się ratownictwem górniczym zorganizowaną przez przedsiębiorcę Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie.

Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie ratownictwa górniczego, zadaniem służb ratowniczych, jest niezwłoczne niesienie pomocy w razie zagrożenia życia lub zdrowia pracowników zakładu górniczego oraz osób znajdujących się w zakładzie górniczym, a także w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa ruchu zakładu górniczego powstałego w szczególności wskutek: pożaru, wybuchu gazów lub pyłu węglowego, wyrzutu gazów lub skał, wdarcia się wody do wyrobisk, zawału, tąpnięcia, otwierania wyrobisk izolowanych, penetracji nieczynnych wyrobisk, erupcji płynu złożowego, wydzielania się siarkowodoru i awarii energomechanicznej, a także zagrożenia bezpieczeństwa powszechnego.

Działalność RSGO w Krakowie  można podzielić na trzy kategorie:

  • interwencyjną -  w zakresie likwidacji otwartych erupcji płynu złożowego z otworu, przywracania równowagi ciśnień w otworze,
  • profilaktyczną - polegającą na udziale służb ratownictwa górniczego w wykonywaniu prac profilaktycznych mających na celu zapobieganie bezpośredniemu zagrożeniu bezpieczeństwa pracowników lub ruchu zakładu górniczego,
  • szkoleniową - z zakresu ratownictwa górniczego dla osób kierownictwa akcji ratowniczych, kierownictwa drużyn ratowniczych i członków drużyny ratowniczej, kierownictwa i dozoru ruchu zakładu górniczego nie wchodzące w skład  drużyny ratowniczej oraz inne kursy specjalistyczne.