Ośrodek Kopalń Łańcut

Siedziba Ośrodka:
Adres: Krzemienica 1, 37-127 Krzemienica
Adres do korespondencji: 37-100 Łańcut skr. poczt. 59
tel. (17) 22 50 349, fax (17) 22 50 331
Kierownik jednostki: Jan Magdoń

Kopalnie Gazu Ziemnego: Lubaczów, Jodłówka, Żołynia, Krasne, Jarosław, Czarna Sędziszowska, Zalesie, Tarnogród

Kopalnie Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego: Lublin, Rzeszów

Podziemne Magazyny Gazu Ziemnego: Husów