Zaproszenie

Polskie uczelnie innowacjami stoją!

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA rozpoczyna kolejny projekt z zakresu Open Innovation, pt. „PGNiG Polskie Innowacje”. Otwieramy się na ambitnych i pełnych pasji młodych ludzi, którzy widzą nieprzeciętne rozwiązania w pozornie oczywistych zagadnieniach.

Kampania stwarza niespotykaną możliwość kontaktu z pracownikami wielu krajowych i zagranicznych spółek naszej Grupy Kapitałowej oraz udziału w specjalistycznych warsztatach. Pragniemy dzielić się wiedzą i wieloletnim doświadczeniem, widząc potencjał w studentach polskich uczelni. Kampania ma na celu przybliżenie studentom zakresu działalności Spółki, ze szczególnym naciskiem na te projekty, które odpowiadają aktualnym potrzebom innowacyjnych rozwiązań.

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym planem przedsięwzięcia oraz zachęcamy do podjęcia współpracy. Udział w proponowanych przez nas wydarzeniach z pewnością korzystnie wpłynie na zawodową przyszłość wielu specjalistów – wiedza w połączeniu z doświadczeniem to najcenniejsze zasoby dla każdego pracodawcy!

Zapraszamy- fb.com/PGNiGPolskieinnowacje

Plan działań projektu „PGNIG Polskie Innowacje”

I. Wstęp

Projekt „PGNiG Polskie Innowacje” jest prowadzony przez Dział Innowacji w Departamencie Innowacji i Rozwoju Biznesu PGNiG SA.

Inicjatywa określa sposób wykorzystania warsztatów typu Open Innovation w celu ciągłego animowania kluczowych interesariuszy- naukowców, środowiska akademickiego, młodych przedsiębiorców oraz studentów - do poszukiwania innowacji, jednocześnie promując innowacyjne działania PGNiG SA.

II. Cele

  • Możliwość spotkania środowiska akademickiego ze specjalistami PGNiG SA, w tym aktywny udział w tworzeniu kreatywnych rozwiązań dla spółki.
  • Informacja o ofertach staży, praktyk i pracy w PGNiG SA oraz w Spółkach Grupy Kapitałowej.
  • Informacja o działaniach PGNiG SA dla młodych: Fundacja PGNiG SA im. Ignacego Łukasiewicza, Projekt Młodzi Innowacyjni w PGNiG, Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów, Inkubator Innvento, Program Akceleracji MITEF Poland i inne.
  • Promocja działań PGNiG SA i poszerzanie świadomości o sile oraz skali działalności spółki.

III. Kampania zakłada

1) Warsztaty z udziałem przedstawicieli PGNiG SA

– wykład 1,5 h– nieograniczona liczba uczestników

Prowadzący: specjaliści z PGNiG Oddział Geologii i Eksploatacji, PGNiG Termika, PGNiG Obrót Detaliczny, Polskiej Spółki Gazownictwa, i innych;

– warsztat – 45 min - do 40 uczestników, w zależności od udostępnionej sali.

2) Stoisko z interaktywnymi atrakcjami – do 6 h-  możliwość bliższego poznania spółki, rozmowy z pracownikami oraz uczestnictwa w konkursach z nagrodami

IV. Harmonogram działań

Spotkania odbywają się wyłącznie w czwartki.

Druga edycja rozpocznie się 16 marca i potrwa do końca czerwca.

Zapraszamy do skontaktowania się z nami w celu ustalenia dogodnego terminu

V. Preferowany plan dnia

9:00 – rozstawianie stanowiska

10:00 – otwarcie kampanii promocyjnej na stoisku

12:00 – Wykłady specjalistów

13:45 – Warsztat Open Innovation

14:30 – rozstrzygnięcie konkursów na stoisku

16:00 – zakończenie kampanii

VI. Zapotrzebowanie

1) Aula na ok. 200 osób w zależności od przewidzianej przez uczelnie liczby uczestników, z podłączeniem do prądu, nagłośnieniem, komputerem, rzutnikiem i połączeniem z Internetem – 1,5 h

2) Sala warsztatowa – 45 min

3) Miejsce koło auli i sali warsztatowej na stoisko o wymiarach 4 m × 4 m, z podłączeniem do prądu – 8 h

4) Umożliwienie wcześniejszej promocji na uczelni za pomocą:

– dostarczonych plakatów

– grafik na ekrany reklamowe

– artykułów na strony internetowe i portale społecznościowe Uczelni.

5) Wyeksponowane miejsce parkingowe dla samochodu

VII. Kontakt

Osobą upoważnioną do kontaktu jest:

Anna Trojanowska

Kierownik Działu Innowacji w Departamencie Innowacji i Rozwoju Biznesu PGNiG SA

mail: innowacje@pgnig.pl