Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów

Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów to wspólna inicjatywa Polskiego Górnictwa Naftowego i gazownictwa oraz Agencji Rozwoju Przemysłu.

Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów powstały w celu przyspieszenia działalności innowacyjnej wśród polskich przedsiębiorstw.

Możliwość zaprezentowania swojego produktu/pomysłu i dotarcia do odpowiednich osób w dużej korporacji szczególnie dla małych  firm jest nie lada wyzwaniem. Z drugiej strony w korporacjach coraz częściej poszukuje się innowacyjnych pomysłów pozwalających na dalszy rozwój. Organizując warsztaty wraz z ARP i IGG,  budować wzajemne zaufanie wśród przedsiębiorców. Dzięki warsztatom duże przedsiębiorstwo nie musi budować dużych działów B+R, aby znaleźć innowacyje rozwiązanie, a małe przedsiębiorstwa zyskują szansę na sprzedaż swoich rozwiązań. Dotychczasowe warsztaty pokazały jak dużo rozwiązań innowacyjnych jest dostępnych na rynku, a jak mała jest wzajemna wiedza o ich dostępności. Warsztaty dają więc szansę na przyspieszenie w naszej gospodarce.

Warsztat składa się z wielu elementów - od etapu konkursu po spotkanie typu "pitch elevator" oraz sesji networkingowej (prezentacja pdf.). Celem warsztatu jest skojarzenie jak największej liczby start-upów i małych, średnich firm z dużymi spółkami.

W PGNiG odbyły się trzy edycje: