Kontakt

Oddział Geologii i Eksploatacji PGNiG S.A.
ul. Kasprzaka 25 a
01-224 Warszawa
tel. +48 22 589 43 65
email: d@pgnig.pl