Możliwości pomiarowe laboratorium

Nazwa wielkości fizycznej i rodzaj przyrządu pomiarowego Zakres pomiarowy  Zdolność pomiarowa CMC
Przepływ    

PRZEPŁYW (GAZY)

- gazomierze turbinowe- gazomierze rotorowe- gazomierze miechowe


- gazomierze bębnowe


- rotametry


- przepływomierze turbinowe- przepływomierze ultradźwiękowe


- przepływomierze zwężkowe

- przepływomierze wirowe- przepływomierze termiczne masowe- przepływomierze błonkowe


- aspiratory


- pyłomierze


- przepływomierze turbinowe
  pomiary poza siedzibą

- przepływomierze ultradźwiękowe
  pomiary poza siedzibą

- przepływomierze zwężkowe
  pomiary poza siedzibą

- przepływomierze termiczne masowe
  pomiary poza siedzibą

 

(0,016 ÷ 16) m3/h 1)
(0,1 ÷ 160) m3/h 1)
(0,16 ÷ 6500) m3/h 1)

(0,016 ÷ 16) m3/h 1)
(0,1 ÷ 160) m3/h 1)
(1,31 ÷ 283) m3/h 1)

(0,016 ÷ 16) m3/h 1)
(0,1 ÷ 160) m3/h 1)

(0,016 ÷ 16) m3/h 1)
(0,1 ÷ 160) m3/h 1)

(0,016 ÷ 16) m3/h
(0,1 ÷ 160) m3/h

(0,016 ÷ 16) m3/h
(0,1 ÷ 160) m3/h
(0,16 ÷ 6500) m3/h

(20 ÷ 160) m3/h
(160 ÷ 6500) m3/h

(0,016 ÷ 6500) m3/h

(1 ÷ 16) m3/h
(16 ÷ 160) m3/h
(160 ÷ 6500) m3/h

(0,25 ÷ 16) m3/h
(16 ÷ 160) m3/h
(160 ÷ 1300) m3/h

(0,016 ÷ 0,36) m3/h
(0,36 ÷ 1,8) m3/h

(0,016 ÷ 0,036) m3/h
(0,036 ÷ 0,25) m3/h

(0,016 ÷ 0,36) m3/h
(0,36 ÷ 12,0) m3/h

(1,31 ÷ 283) m3/h
(283 ÷ 1000) m3/h

(1,31 ÷ 283) m3/h
(283 ÷ 1000) m3/h

(1,31 ÷ 283) m3/h
(283 ÷ 1000) m3/h

(1,31 ÷ 283) m3/h
(283 ÷ 1000) m3/h

 

0,20 %
0,20 %
0,35 %

0,22 %
0,22 %
0,37 %

0,20 %
0,20 %

0,20 %
0,20 %

0,35 %
0,35 %

0,20 %
0,20 %
0,35 %

0,40 %
0,50 %

0,30 %

0,80 %
0,60 %
0,50 %

0,30 %
0,30 %
0,30 %

0,50 %
0,30 %

0,90 %
0,40 %

0,80 %
0,60 %

0,42 %
0,42 %

0,42 %
0,42 %

0,42 %
0,42 %

0,42 %
0,42 %

Ciśnienie i próżnia    

CIŚNIENIE WZGLĘDNE


Pomiary w stałej siedzibie laboratorium

- przetworniki ciśnienia
- ciśnieniomierze elektroniczne (kalibratory)
- tory pomiarowe ciśnienia

Pomiary poza siedzibą laboratorium
- przetworniki ciśnienia
- tory pomiarowe ciśnienia
 (-1 ÷ -0,1) bar
(-0,1 ÷ -0,03) bar
(-0,03 ÷ 0) bar
(0,0002 ÷ 0,005) bar
(0,005 ÷ 0,015) bar
(0,015 ÷ 0,025) bar
(0,025  ÷ 0,080) bar
(0,080 ÷ 500) bar

(-1 ÷ -0,1) bar
(-0,1 ÷ 0) bar
(0,0002 ÷ 0,005) bar
(0,005 ÷ 0,015) bar
(0,015 ÷ 0,025) bar
(0,025 ÷ 50) bar
(50 ÷ 500) bar0,011 % p
0,04 mbar
0,06 mbar
0,0036 mbar
0,04 % p
0,003 mbar
0,011 % p
0,006 % p

0,6 mbar
0,06 mbar
0,0039 mbar
0,05 % p
0,004 mbar
0,014 % p
0,013 % p

CIŚNIENIE ABSOLUTNE

Pomiary w stałej siedzibie laboratorium
- przetworniki ciśnienia
- ciśnieniomierze elektroniczne (kalibratory)
- tory pomiarowe ciśnienia

Pomiary poza siedzibą laboratorium
- przetworniki ciśnienia
- tory pomiarowe ciśnienia(0,04 ÷ 500) bar
 (0,75 ¸ 1,15) bar
(1,15 ÷ 4,5) bar
 0,006 % p0,19 mbar
[(0,16 mbar)2 +
(0,014 % p)2]1/2
0,013 % p

RÓŻNICA CIŚNIENIA

Pomiary w stałej siedzibie laboratorium

- przetworniki różnicy ciśnienia
- torypomiarowe różnicy ciśnienia

Pomiary poza siedzibą laboratorium
- przetworniki różnicy ciśnienia
- tory pomiarowe różnicy ciśnienia(0 ÷ 4,9) bar
przy ciśnieniu statycznym
(10 ÷ 200) bar

(0 ÷ 4,9) bar
przy ciśnieniu statycznym
(10 ÷ 200) bar

(0,1 mbar + 0,015 % Δp)

(0,2 mbar + 0,02 % Δp)

Temperatura    

TERMOMETRIA ELEKTRYCZNA

- termometry elektryczne (w tym elektroniczne)
- termometry elektryczne (w tym elektroniczne)

- czujniki termometrów rezystancyjnych- wskaźniki (mierniki) temperatury (w tym regulatory)
- symulatory temperatury- wskaźniki (mierniki) temperatury (w tym regulatory)
- symulatory temperatury
- przetworniki temperatury(-30 ÷ 250) °C
(-0,5 ÷ 50) °C

(-30 ÷ 100) °C
(100 ÷ 180) °C
(180 ÷ 250) °C

(-270 ÷ 1820) °C 
(-200 ÷ 850) °C
(-200 ÷ 850) °C
(-200 ÷ 850) °C0,02 °C
0,05 °C - poza siedzibą laboratorium

0,010 °C
0,013 °C
0,016 °C

J: 0,07 °C 2)
K: 0,08 °C 2)
T: 0,07 °C 2)
S: 0,07 °C 2)
N: 0,07 °C 2)
E: 0,07 °C 2)
B: 0,07 °C 2)
R: 0,06 °C 2)

0,010 °C 2)
0,010 °C 2)
0,010 °C 2)

Wielkośći elektryczne DC i m.cz.     

REZYSTANCJA DC

Pomiary w stałej siedzibie laboratorium
- rezystory stałe i regulowane
- wzorce rezystancji
- multimetry cyfrowe
- mierniki rezystancji cyfrowe
- kalibratory rezystancji


(1 ÷ 100) mΩ
> 100 mΩ ÷ 2 Ω
> 2 Ω ÷ 25 Ω
>25 Ω ÷ 2 kΩ
> 2 kΩ ÷ 200 kΩ
> 200 kΩ ÷ 20 MΩ
> 20 MΩ ÷ 200 MΩ
> 200 MΩ ÷ 2 GΩ


0,03 % + 0,004 mΩ
0,01 %
0,004 %
0,002 %
0,0022 %
0,0036 %
0,017 %
0,3 %

PRĄD STAŁY

Pomiary w stałej siedzibie laboratorium
- kalibratory
- mierniki prądu cyfrowe
- multimetry
- przeliczniki do gazu

(10 ÷ 200) µA
(0,2 ÷ 20) mA
(20 ÷ 200) mA
200 mA ÷ 2 A
(2 ÷ 10) A

0,008 %
0,004 %
0,006 %
0,02 %
0,057 %

PRĄD PRZEMIENNY

Pomiary w stałej siedzibie laboratorium
- kalibratory
- mierniki prądu cyfrowe
- multimetry

10 Hz  ÷ 10 kHz
(10 ÷ 200) µA
200 µA ÷ 2m A
(2 ÷ 20) mA
(20 ÷ 200) mA
10 Hz  ÷ 5 kHz
200 mA ÷ 2 A
45 Hz  ÷ 1 kHz
(2 ÷ 10) A


0,06 %
0,05 %
0,04 %
0,04 %

0,1 %

0,14 %

NAPIĘCIE STAŁE

Pomiary w stałej siedzibie laboratorium
- kalibratory
- mierniki napięcia cyfrowe
- multimetry

10µV ÷ 1 mV
(1 ÷ 200) mV
200 mV ÷ 20 V
(20 ÷ 200) V
(200 ÷ 1000) V

0,15 µV
0,0008 %
0,0004 %
0,0005 %
0,0006 %

NAPIĘCIE PRZEMIENNE

Pomiary w stałej siedzibie laboratorium
- kalibratory
- mierniki napięcia cyfrowe
- multimetry

(10 ÷ 40) Hz
(1 ÷ 20) mV
(20 ÷ 200) mV
200 mV ÷ 20 V
(20 ÷ 200) V
(40 ÷ 100) Hz
(1 ÷ 20) mV
(20 ÷ 200) mV
200 mV ÷ 200 V
(200 ÷ 1000) V
100 Hz ÷ 2 kHz
(1 ÷ 20) mV
(20 ÷ 200) mV
200 mV ÷ 200 V
(200 ÷ 1000) V
(2 ÷ 10) kHz
(1 ÷ 20) mV
(20 ÷ 200) mV
200 mV ÷ 2 V
(2 ÷ 20) V
(20 ÷ 200) V
(200 ÷ 1000) V
(10 ÷ 30) kHz
(1 ÷ 20) mV
(20 ÷ 200) mV
200 mV ÷ 200 V
(30 ÷ 100) kHz
(1 ÷ 20) mV
(20 ÷ 200) mV
200 mV ÷ 2 V
(2 ÷ 20) V


0,04 %
0,03 %
0,014 %
0,04 %

0,04 %
0,03 %
0,012 %
0,02 %

0,03 %
0,02 %
0,01 %
0,02 %

0,04 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,02 %

0,08 %
0,045 %
0,024 %

0,2 %
0,10 %
0,07 %
0,07 %

TEMPERATURA PUNKTU ROSY WODY
Pomiary w stałej siedzibie laboratorium

Przetworniki temperatury punktu rosy wody

(- 35 °C ÷ 20) °C ± 0,2 °C

TEMPERATURA PUNKTU ROSY WODY
Pomiary poza stałą siedzibą laboratorium:

Przetworniki temperatury punktu rosy wody

(- 35 °C ÷ 20) °C ± 0,3 °C

SKŁAD GAZU ZIEMNEGO
Pomiary poza stałą siedzibą laboratorium

Chromatografy gazowe procesowe

C1-C9, N2, CO2 -

GĘSTOŚĆ W WARUNKACH NORMALNYCH
Pomiary poza stałą siedzibą laboratorium

Gęstościomierze gazowe procesowe

(0,60 ÷ 1,25) kg/m3 ± 0,0002 kg/m3

1) Dotyczy strumienia pomiarowego objętości,
2) Wzorcowanie z zastosowaniem odpowiednich dokumentów normatywnych lub innych jednoznacznie zdefiniowanych w świadectwach wzorcowania.