Polityka prywatności

25 maja 2018 r., weszło w życie RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie nakłada nowe obowiązki na wszystkie podmioty, które gromadzą, przetwarzają i wykorzystują dane osobowe, zatem w praktyce dotyczą każdego przedsiębiorcy w Polsce.

W PGNiG dbałość o dane osobowe wszystkich naszych klientów traktujemy jako priorytet procesu implementacji tego Rozporządzenia. Poniżej zamieszczamy Polityki Prywatności i Polityki przetwarzania danych obowiązujące w PGNiG SA oraz w Spółce PGNiG Obrót Detaliczny. Znajdą w nich Państwo informacje w jakim celu zbierane i gromadzone są dane osobowe oraz jakie obowiązki spoczywają na Administratorach danych.