Deklaracja Polityki Jakości

Deklaracja Polityki Jakości przyjęta przez kierownictwo Laboratorium realizowana jest przez wyznaczenie i osiąganie celów:
  • obiektywne ustalanie wyników w badanych próbkach przy nakładach stosownych do zadania oraz zwracanie uwagi na to, aby wyniki naszych badań były reprezentatywne dla danego problemu, względnie zadania zlecanego przez Klienta,
  • przekazywanie Klientom informacji umożliwiających diagnozę stanu faktycznego badanych próbek i pozwalających na podjęcie właściwych działań,
  • wykonywanie badań zgodnie z ustalonymi, wyspecyfikowanymi metodami badawczymi lub dostępnymi normami oraz uzgodnionymi wymaganiami Klientów,
  • terminowe sporządzanie sprawozdań z badań, zawierające wszystkie informacje potrzebne Klientowi, przedstawione w formie obiektywnej, jasnej i przejrzystej,
  • zachowanie poufności badań Klientów,
  • podnoszenie kwalifikacji personelu poprzez systematyczne szkolenia.

Deklaracja

  • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
  • Deklaracja Polityki Jakości jpg 2.16 MB