Polityka QHSE

Polityka QHSE zdefiniowana i przyjęta przez Zarząd Spółki stanowi zobowiązanie Zarządu PGNIG SA do spełniania wymagań jakościowych dla naszych wyrobów i usług, budowania pozytywnych relacji z klientem, działalności zgodnej z wymaganiami prawnymi, ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością, ochroną środowiska i bezpieczeństwem pracy. To również zobowiązanie do działań proaktywnych zapobiegających urazom i schorzeniom zawodowym pracowników oraz zanieczyszczeniom i szkodom w środowisku.