System Zarządzania Jakością

System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001  stanowi integralną część  Systemu Zarządzania QHSE PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze. Wdrożony w sektorze wydobywania i bezzbiornikowego magazynowania węglowodorów oraz produkcji i przesyłu gazu wysokometanowego, oparty został na zastosowaniu nowoczesnych technologii, spełnieniu wymagań prawnych obowiązujących w branży wydobywczej oraz budowaniu kompetentnego, świadomego i zaangażowanego zespołu pracowniczego dbającego o wiarygodny wizerunek Spółki PGNiG SA.

Nadrzędnym celem Systemu Zarządzania Jakością jest zapewnienie oczekiwań klienta w odniesieniu do jakości produktów (parametry handlowe ropy naftowej, gazu ziemnego, mieszaniny propan-butan, kondensatu węglowodorowego, siarki płynnej, energii elektrycznej, LNG, koncentratu helu) oraz usług (ciągłość i terminowości dostaw produktów oraz zapewnienie usługi magazynowania gazu Naszym interesariuszom).

Spełnienie oczekiwań klientów opieramy na budowaniu wspólnych relacji i prowadzeniu otwartego dialogu  w zakresie aspektów jakościowych, ekonomicznych, środowiskowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podstawowym miernikiem zapewnienia jakości wyrobu są sukcesywnie przeprowadzane badania laboratoryjne: handlowe i technologiczne  oraz informacje zwrotne od stron zainteresowanych, które potwierdzają skuteczność zarządzania procesowego Oddziału w Zielonej Górze.

Wszelkie zmiany w procesach i systemie zarządzania są nadzorowane, monitorowane i analizowane podczas cyklicznie przeprowadzanych przeglądów systemu zarządzana, zapewniając ciągłe doskonalenie prowadzonych działań oraz zwiększenie efektywności  Systemu Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - QHSE w PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze.

Źródło: Norma PN-EN ISO 9001 Systemy zarządzenia jakością. Wymagania.