Wydobycie gazu ziemnego

Wydobycie gazu ziemnego przez PGNiG SA Oddział w Sanoku

Eksploatacja gazu ziemnego to główny profil działalności Oddziału w Sanoku. Obecnie Oddział prowadzi prace na 94 złożach gazu ziemnego, z czego na 86 złożach prowadzona jest eksploatacja, pozostałe są w trakcie przygotowań do zagospodarowania. Wydobycie odbywa się za pomocą odwiertów wydobywczych - czynnych jest blisko 700, natomiast 21 jest w procesie inwestycyjnym do zagospodarowania. Eksploatacja gazu wiąże się z wydobywaniem wody złożowej, która zatłaczana jest do 30 odwiertów przekształconych z eksploatacyjnych na odwierty do zatłaczania wody złożowej i składowania odpadów. Głębokość odwiertów gazowych dochodzi do 4200 m, a wydobycie roczne kształtuje się na poziomie 1,52 mld m3.

W ośrodkach zbioru gazu wydobyty gaz poddawany jest procesom technologicznym (osuszanie, odsiarczanie), dzięki czemu spełnia wymogi transportowe, a następnie kierowany jest do sieci przesyłowej Operatora Gazociągów Przesyłowych GazSystem SA, do sieci dystrybucyjnych spółek gazownictwa oraz klientów pozasystemowych. Wszystkie procesy związane z eksploatacją gazu ziemnego są  sterowane techniką komputerową poprzez nowoczesne technologicznie urządzenia.
W Siedzibie Oddziału pracuje nowoczesna dyspozytornia gazu, w której poprzez telemetrię zbierane są informacje dotyczące  wielkości wydobycia, ciśnień w poszczególnych punktach sprzedaży gazu do odbiorców oraz parametry jakościowe wydobywanego gazu.

Długi okres wydobycia gazu ziemnego prowadzi na niektórych złożach do spadku ciśnień ruchowych, dlatego też w celu podtrzymania wydobycia i zczerpania  zasobów w punktach zdawczo odbiorczych zbudowane są sprężarki złożowe umożliwiające oddanie gazu do systemu. Długi okres eksploatacji powoduje również wzrost dopływu wód złożowych, które w znacznym stopniu ograniczają zdolności produkcyjne odwiertów, dlatego też stosowane są technologie wspomagające wynoszenie wody, min. plunger lifty oraz pompowanie wody z odwiertów gazowych.