Kontakt z CLPB

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Oddział Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze

ul. M. Kasprzaka 25 B, 01-224 Warszawa
tel. 22 691 87 53, 22 691 87 18
tel/fax 22 691 87 59
NIP: 525-000-80-28
e-mail: clpb@pgnig.pl

Szkolenia w zakresie:
Sieci i instalacji gazowych,
Przygotowujących do egzaminów przed Państwowymi Komisjami Egzaminacyjnymi,
BHP

Marek Kopczyński
tel. 723 98 73 13
marek.kopczynski@pgnig.pl

 

Szkolenia w zakresie:
Pomiarów ilości i jakości gazu ziemnego
Szacowania niepewności

Renata Idczak
tel. 22 691 85 09
renata.idczak@pgnig.pl