Gaz Ziemny i Skroplony Gaz Ziemny LNG

Informacje ogólne

WŁASNOŚCI FIZYCZNE

Gaz ziemny - Grupa E:

Masa cząsteczkowa 16,4
Barwa bezbarwny
Zapach bezzapachowy
Początkowa Temperatura wrzenia -161 oC
Gęstość względna 0,5 ÷ 0,7
Ciepło spalania 39,089 MJ/m3
liczba Wobbego dolna Wi 46,4 MJ/m3

górna Ws 51,5 MJ/m3

 

LNG:

Masa cząsteczkowa 16,4
Barwa bezbarwny
Zapach bezzapachowy
Temperatura wrzenia (1013 hPa) -169,5 oC
Gęstość cieczy (-169,5 oC) 450,36 kg/m3
Ciepło spalania 39,26 MJ/m3
Wartość opałowa 35,40 MJ/m3

 

WYSTĘPOWANIE

Gaz ziemny, którego dominującym składnikiem jest metan, poddawany jest skropleniu ze względu na podstawową swoją własność - 600-krotnie mniejszą objętość w stanie ciekłym niż w stanie gazowym. Jest to bardzo korzystne z punktu widzenia ekonomiki transportu i magazynowania.

 

PRODUKCJA

Skroplony gaz ziemny uzyskiwany jest w kriogenicznych instalacjach wykorzystujących termodynamiczne obiegi ekspansyjne. LNG produkowany jest w miejscach występowania złóż gazu ziemnego, z których trudno jest rozesłać go rurociągami do finalnych odbiorców. W naszym Oddziale jest on produktem procesu odazotowania polegającego na przetworzeniu gazu zaazotowanego w wysokometanowy.