Kadra zarządzająca Oddziałem w Zielonej Górze

Krzysztof Krupiński

Dyrektor Oddziału

Absolwent Politechniki Wrocławskiej na Wydziale Informatyki i Zarządzania (specjalizacja Systemy Sterowania) oraz podyplomowego studium menedżerskiego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – Katedra Zarządzania w Gospodarce. W Oddziale pracuje od 2001 r., kiedy objął stanowisko Kierownika Działu Informatyki. W latach 2006-2012 Główny Inżynier ds. Informatycznych. Następnie pełnił obowiązki Dyrektora Departamentu Informatyki w Centrali Spółki. Od września 2012 r. sprawował funkcję Dyrektora Infrastruktury i Bezpieczeństwa. Od lutego 2017 roku pełni obowiązki Dyrektora Oddziału w Zielonej Górze.

Grzegorz Kawka

Dyrektor Eksploatacji

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu (specjalność Górnictwo i Geologia). W Oddziale pracuje od 1995 r. Po okresie stażu rozpoczął pracę na KRNiGZ Zielin. W 1999 r. objął stanowisko kierownika zmiany, w 2000 zastępcy kierownika, a następnie kierownika Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno, którą kierował do 2006 r. Przez cztery kolejne lata był zastępcą kierownika Ośrodka Kopalń Gorzów Wlkp., a w 2010 r. przeniósł się do Zielonej Góry gdzie objął stanowisko Głównego Inżyniera ds. Eksploatacji. Od września 2012 r. pełnił funkcję Z-cy Dyrektora ds. Wydobycia. Funkcję Dyrektora Eksploatacji pełni od 01.07.2015 r.

Marek Dobryniewski

Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy

Absolwent Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Zielonej Górze (specjalność technologia i organizacja budownictwa) oraz podyplomowego Studium Menadżerskiego w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i Studiów Podyplomowych w zakresie prawa bankowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył szereg kursów i szkoleń, w tym dla kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa oraz ekspercki III stopnia w zakresie finansowania projektów inwestycyjnych i wyceny przedsiębiorstw. W Oddziale pracuje od 2001 r., kiedy to objął stanowisko Dyrektora Ekonomiczno-Finansowego w Zielonogórskim Zakładzie Górnictwa Nafty i Gazu. Od 1 marca 2006 r. do listopada 2008 r. był Dyrektorem PGNiG SA Oddziału w Zielonej Górze.

Jolanta Siergiej

Główny Księgowy

Absolwentka Politechniki Szczecińskiej oraz studiów podyplomowych w SGH w Warszawie (Akademia Europejskiego i Polskiego Prawa Spółek) i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (Rachunkowość i Finanse). W Oddziale pracuje od 1994 r. Rok później objęła stanowisko Głównego Księgowego, które piastuje do dzisiaj. W latach 2008-2014 reprezentowała załogę w Radzie Nadzorczej PGNiG SA.

Andrzej Rajczak

Z-ca Dyrektora ds. Utrzymania Ruchu

Absolwent AGH w Krakowie na Wydziale Maszyn Górniczych i Hutniczych (specjalność Automatyka i Metrologia). W Oddziale pracuje od 1989r. Przez cały okres pracy związany ze służbami utrzymania ruchu. Od 11.2000r. do 03.2006r. pełnił funkcję Kierownika Działu Energo-Mechanicznego, natomiast od 04.2006r. do 08.2012r.  objął stanowisko Głównego Inżyniera ds. Zabezpieczenia i Utrzymania Ruchu. Od 09.2012r. sprawuje funkcję Z-cy Dyrektora ds. Utrzymania Ruchu.

Grzegorz Kowalski

Z-ca Dyrektora ds. Wydobycia

Absolwent Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu (specjalność Górnictwo i Geologia). W Oddziale pracuje od 1998 r. Po okresie stażu rozpoczął pracę na KGZ Stęszew. W 2002r. objął stanowisko kierownika zmiany, a w 2003r. zastępcy kierownika KGZ Kościan-Brońsko. W 2007r. objął stanowisko p.o. kierownika Odazotowni Grodzisk, a w 2009r. Kierownika Odazotowni Grodzisk. W 2011 r. przeniósł się do Zielonej Góry gdzie objął stanowisko: Samodzielne Stanowisko ds. Odazotowni. Od września 2012 r. pełnił funkcję Kierownika Działu Eksploatacji. Funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Wydobycia pełni od 01.12.2015 r.