ZG - Rekrutacja

Rekrutacja

Fachowa rekrutacja personelu jest dla naszej firmy bardzo ważnym procesem. Dzięki niej staramy się pozyskać osoby kompetentne i zmotywowane do pracy.

JAK REKRUTUJEMY?

Rekrutacja jest filtrem, poprzez który docierają do wewnątrz firmy tylko wybrane według naszych kryteriów osoby. W ten sposób tworzymy przyszłość naszego Oddziału, a zwłaszcza jego kulturę organizacyjną.

Osobami, które są najlepiej przygotowane do przeprowadzania rekrutacji na większość stanowisk w firmie są kierownicy jednostek organizacyjnych. Znają oni zakres zadań wykonywanych na stanowiskach im podległych oraz charakter pracy. Wiedzą, jakimi kompetencjami powinien wykazywać się kandydat na dane stanowisko. Rekrutacja odbywa się przy współudziale Działu Kadr i Szkoleń.

W Dziale Kadr i Szkoleń posiadamy bazę kandydatów, w której przez 2 lata przechowujemy CV (z listem motywacyjnym, jeżeli załączono) osób, które przysłały do nas swoje aplikacje i które wyraziły zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji procesu rekrutacji i prowadzenia bazy ofert kadrowych. CV, które nie posiadają ww. zgody są niszczone.

Proces rekrutacji rozpoczyna się od przejrzenia tej bazy pod kątem poszukiwanych kompetencji. Jeśli nie ma w niej osób o odpowiednich kwalifikacjach, emitowane jest ogłoszenie prasowe lub/i internetowe. Następnie pracownicy Działu Kadr i Szkoleń telefonicznie zapraszają kandydatów na rozmowę kwalifikacyjną. O wynikach procesu rekrutacyjnego informujemy wszystkie osoby w nim uczestniczące.

Jeśli chcesz zostać naszym pracownikiem prześlij swoje CV z własnoręcznym podpisem na adres rekrutacja.owzg@pgnig.pl

Jednocześnie informujemy, iż PGNiG SA Oddział w Zielonej Górze zastrzega sobie prawo do przyjmowania CV kandydatów, których kwalifikacje mogą być przydatne dla firmy, a pozostałe mogą być zniszczone. Przydatność danej oferty jest rozpatrywana w aspekcie potrzeb Oddziału.

KOGO POSZUKUJEMY?

Najczęściej zatrudnienie w naszym Oddziale mogą znaleźć absolwenci uczelni technicznych tj.: górnicy, automatycy, mechanicy, elektrycy.

Oferty Pracy