ZG - Rekrutacja

Rekrutacja

Fachowa rekrutacja personelu jest dla naszej firmy bardzo ważnym procesem. Dzięki niej staramy się pozyskać osoby kompetentne i zmotywowane do pracy.

JAK REKRUTUJEMY?

Rekrutacja jest filtrem, poprzez który docierają do wewnątrz firmy tylko wybrane według naszych kryteriów osoby. W ten sposób tworzymy przyszłość naszego Oddziału, a zwłaszcza jego kulturę organizacyjną.

Osobami, które są najlepiej przygotowane do przeprowadzania rekrutacji na większość stanowisk w firmie są kierownicy jednostek organizacyjnych. Znają oni zakres zadań wykonywanych na stanowiskach im podległych oraz charakter pracy. Wiedzą, jakimi kompetencjami powinien wykazywać się kandydat na dane stanowisko. Rekrutacja odbywa się przy współudziale Sekcji Personalnej Zielona Góra.

KOGO POSZUKUJEMY?

Najczęściej zatrudnienie w naszym Oddziale mogą znaleźć absolwenci uczelni technicznych tj.: górnicy, automatycy, mechanicy, elektrycy.