Raporty bieżące

Data publikacji:
2018.03.14
13:32

PGNIG: Decyzja Prezesa URE w sprawie zmiany Taryfy Detalicznej PGNiG Obrót Detaliczny

2018.03.08
15:45

PGNIG: Finansowanie Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

2018.02.27
11:07

PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

2018.02.21
17:34

PGNIG: Lista akcjonariuszy po NWZ PGNiG SA z dnia 21 lutego 2018 roku posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ

2018.02.21
17:24

PGNIG: Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 21 lutego 2018 roku

2018.02.13
17:47

PGNIG: Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za IV kwartał i cały 2017 rok

2018.01.30
17:32

PGNIG: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2018 roku

2018.01.30
12:26

PGNIG: Zawarcie umowy przesyłowej między PGNiG a Energinet w ramach Open Season 2017 projektu Baltic Pipe

2018.01.30
10:56

Korekta numeru raportu bieżącego: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG z dnia 26 stycznia 2018 roku

2018.01.26
12:21

PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG