Raporty bieżące

Data publikacji:
2018.05.16
15:56

PGNIG: Uchwały podjęte przez NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 16 maja 2018 roku

2018.05.16
15:39

PGNIG: Lista akcjonariuszy po NWZ PGNiG SA z dnia 16 maja 2018 roku posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na NWZ

2018.05.10
16:39

PGNIG: Zmiana projektu uchwały na NWZ PGNiG SA zwołanego na dzień 16 maja 2018 roku

2018.04.27
16:29

PGNIG: Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za I kwartał 2018 roku

2018.04.27
12:46

PGNIG: Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za I kwartał 2018 roku

2018.04.27
10:30

PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

2018.04.26
17:32

PGNIG: Spełnienie warunków zawieszających umowy pożyczki – finansowanie Elektrociepłowni Stalowa Wola S.A.

2018.04.26
09:50

PGNIG: Emisja obligacji PGNiG SA w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG

2018.04.23
17:09

PGNIG: Szacunkowe wybrane dane operacyjne za I kwartał 2018 roku

2018.04.18
11:09

PGNIG: Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 16 maja 2018 roku