Raporty bieżące

Data publikacji:
2018.07.26
16:47

PGNIG: Szacunek wybranych skonsolidowanych danych finansowych za II kwartał oraz I półrocze 2018 roku

2018.07.26
12:59

PGNIG: Decyzja Prezesa URE w sprawie zmiany nr 2 Taryfy Detalicznej PGNiG Obrót Detaliczny

2018.07.24
15:06

PGNIG: Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za I półrocze 2018 roku

2018.07.20
16:16

PGNIG: Lista akcjonariuszy po ZWZ PGNiG SA z dnia 29 czerwca 2018 roku i zakończonym dnia 20 lipca 2018 r. posiadających co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na ZWZ

2018.07.20
16:07

PGNIG: Uchwały podjęte przez ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 29 czerwca 2018 roku i zakończone 20 lipca 2018 roku

2018.07.20
10:31

PGNIG: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na ZWZ PGNiG SA zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 roku i kontynuowanego, po ogłoszonej przerwie, 20 lipca 2018 roku.

2018.07.19
14:50

PGNIG: Szacunkowe wybrane dane operacyjne za II kwartał i I półrocze 2018 roku

2018.07.06
13:47

PGNIG: Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ PGNiG SA oraz treść uchwał podjętych do przerwy

2018.06.30
10:34

PGNIG: Informacja o wydaniu przez Trybunał Arbitrażowy ad hoc wyroku częściowego w postępowaniu arbitrażowym z powództwa PGNiG S.A. przeciwko PAO Gazprom i OOO Gazprom Export dotyczącym zmiany ceny kontraktowej za gaz dostarczany przez PAO Gazprom i OOO Gazprom Export na podstawie Kontraktu Jamalskiego

2018.06.29
16:30

PGNIG: Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ PGNiG SA oraz treść uchwał podjętych do przerwy