Raporty bieżące

Data publikacji:
2018.07.19
14:50

PGNIG: Szacunkowe wybrane dane operacyjne za II kwartał i I półrocze 2018 roku

2018.07.06
13:47

PGNIG: Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ PGNiG SA oraz treść uchwał podjętych do przerwy

2018.06.30
10:34

PGNIG: Informacja o wydaniu przez Trybunał Arbitrażowy ad hoc wyroku częściowego w postępowaniu arbitrażowym z powództwa PGNiG S.A. przeciwko PAO Gazprom i OOO Gazprom Export dotyczącym zmiany ceny kontraktowej za gaz dostarczany przez PAO Gazprom i OOO Gazprom Export na podstawie Kontraktu Jamalskiego

2018.06.29
16:30

PGNIG: Ogłoszenie przerwy w obradach ZWZ PGNiG SA oraz treść uchwał podjętych do przerwy

2018.06.26
22:16

PGNIG: Podpisanie porozumienia dotyczącego dostaw LNG z firmą Venture Global LNG

2018.06.26
22:15

PGNIG: Podpisanie porozumienia dotyczącego dostaw LNG z firmą Port Arthur LNG

2018.06.26
15:43

PGNIG: Zgłoszenie przez akcjonariusza projektu uchwały na ZWZ PGNiG SA zwołanego na dzień 29 czerwca 2018 roku

2018.05.29
18:31

PGNIG: Projekty uchwał na ZWZ PGNiG SA zwołane na dzień 29 czerwca 2018 roku

2018.05.29
17:53

PGNIG: Zwołanie ZWZ PGNiG SA na dzień 29 czerwca 2018 roku

2018.05.28
14:52

PGNIG: Rekomendacja Zarządu PGNiG SA w sprawie wypłaty dywidendy z zysku za 2017 rok