Objętość i strumień objętości gazu w warunkach roboczych

- w siedzibie CLPB

Wielkość fizyczna Rodzaj pomiaru Zakres pomiarowy Uwagi/Kontakt
Objętość i strumień objętości gazu Wzorcowanie, sprawdzanie i regulacja, oraz legalizacja (we współpracy z GUM)  

Kontakt: Piotr Wroński
Tel.: 22 691 85 08
Tel. kom.: 609 990 721
e-mail: 
piotr.wronski@pgnig.pl

- gazomierzy miechowych

(0,016 ÷ 160,0) m3/h

- gazomierzy rotorowych

(0,016 ÷ 268,0) m3/h

- gazomierzy turbinowych

(0,016 ÷ 6500) m3/h

Wzorcowanie gazomierzy bębnowych

(0,016 ÷ 16) m3/h,

(0,1 ÷ 160) m3/h

Wzorcowanie przepływomierzy turbinowych

(0,016 ÷ 16) m3/h,

(0,1 ÷ 160) m3/h,

(0,16 ÷ 6500) m3/h

Wzorcowanie przepływomierzy ultradźwiękowych

(20 ÷ 160) m3/h,

(160 ÷ 6500) m3/h

Wzorcowanie przepływomierzy zwężkowych

(0,016 ÷ 6500) m3/h

Wzorcowanie przepływomierzy wirowych

(1 ÷ 16) m3/h,

(16 ÷ 160) m3/h,

(160 ÷ 6500) m3/h

Wzorcowanie przepływomierzy termicznych masowych

(0,25 ÷ 16) m3/h,

(16 ÷ 160) m3/h,

(160 ÷ 1300) m3/h

Wzorcowanie przepływomierzy błonkowych

(0,016 ÷ 0,36) m3/h,

(0,36 ÷ 1,8) m3/h

Wzorcowanie aspiratorów

(0,016 ÷ 0,036) m3/h,

(0,036 ÷ 0,25) m3/h

Wzorcowanie pyłomierzy

(0,016 ÷ 0,36) m3/h,

(0,36 ÷ 12,0) m3/h

Wzorcowanie rotametrów

(0,016 ÷ 16) m3/h,

(0,1 ÷ 160) m3/h

Badania gazomierzy nowych typów

(0,016 ÷ 16) m3/h,

(0,1 ÷ 160) m3/h,

(1,3 ÷ 281) m3/h,

(0,16 ÷ 6500) m3/h

Badania wpływu różnych konfiguracji odcinków pomiarowych na dokładność wskazań gazomierzy

Badania właściwości metrologicznych gazomierzy na zgodność z parametrami podanymi przez producentów

Badania stanowisk pomiarowych z różnymi wzorcami do wzorcowania i legalizacji gazomierzy turbinowych, rotorowych i miechowych

 

- poza siedzibą CLPB

Wielkość fizyczna Rodzaj pomiaru Zakres pomiarowy Uwagi/Kontakt

Objętość i strumień objętości gazu

Wzorcowanie przepływomierzy turbinowych

(1,31 ÷ 283) m3/h,

(283 ÷ 1000) m3/h

Kontakt: Piotr Wroński
Tel.: 22 691 85 08
Tel. kom.: 609 990 721
e-mail: 
piotr.wronski@pgnig.pl

Wzorcowanie przepływomierzy ultradźwiękowych

Wzorcowanie przepływomierzy zwężkowych

Wzorcowanie przepływomierzy termicznych masowych