Dozór górniczy - uprawnienia

W związku z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2016r., poz. 1131) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego (Dz.U. z 2016r. poz.1229) zmianie uległy dotychczasowe zasady stwierdzania posiadania kwalifikacji do wykonywania czynności w dozorze ruchu  zakładu górniczego.

Poniżej przedstawione zostały zasady i tryb postępowania  w w/w sprawie, obowiązujące w PGNiG SA w Warszawie Oddział w Sanoku.

załączniki

  • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
  • Dozory ruchu zakładu górniczego - nadawanie uprawnień pdf 310.12 kB