O Nas

Oddział w Zielonej Górze jest jednym z dwóch oddziałów wydobywczych w PGNiG SA. Działalność rozpoczął w 1968 roku jako Przedsiębiorstwo Poszukiwań Naftowych. Siedziba główna Oddziału mieści się w Zielonej Górze.

Oddział w Zielonej Górze zajmuje się zagospodarowaniem i eksploatacją złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w północno-zachodniej Polsce. Jesteśmy największym dostawcą gazu na krajowy rynek, a produkcja naszego Oddziału zaspokaja ponad 20% krajowego zapotrzebowania na gaz ziemny. Przyszłość Oddziału związana jest ze sprzedażą gazu do systemu i wykorzystaniem tego paliwa w energetyce, zagospodarowaniem nowych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego.

Co wydobywamy?

Oddział wydobywa rocznie ok. 3,5 mld m3 gazu ziemnego zaazotowanego, ponad 700 tys. ton ropy naftowej, oprócz tego pozyskuje w procesie produkcyjnym siarkę, gaz płynny i hel. Ponad 90% produkcji gazu trafia do krajowego systemu gazowniczego, pozostałą część produkcji Oddział sprzedaje na rynku lokalnych odbiorców. Jednym z największych wśród nich jest Elektrociepłownia w Gorzowie, która jako pierwsza w Polsce zrealizowała projekt wykorzystania gazu do produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu i w oparciu o gaz z lokalnych złóż. Podobny projekt zrealizowano w elektrociepłowni zielonogórskiej i elektrociepłowni w Arctic Paper Kostrzyn SA. Oddział dostarcza gaz do odbiorców komunalnych i przemysłowych w pobliżu złóż gazu.

Magazynujemy gaz

Oprócz podstawowej działalności produkcyjnej, Oddział prowadzi eksploatację trzech podziemnych magazynów gazu: Wierzchowice (instalacja o największej pojemności w kraju), Daszewo i Bonikowo.

 

Jeśli chcesz się wybrać na wirtualny spacer i obejrzeć siedzibę naszego Oddziału - kliknij tutaj i szukaj w zakładce "Przedsiębiorstwa w Zielonej Górze".

Folder o firmie

Zapraszamy do obejrzenia filmu o naszym Oddziale