Młodzi innowacyjni IV edycja

W imieniu Spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA informujemy o uruchomieniu IV edycji konkursu Młodzi Innowacyjni dla PGNiG – MIP 2018, na projekt badawczo-rozwojowy dla GK PGNiG.

Konkurs przeznaczony jest dla studentów, doktorantów oraz młodych naukowców i ma na celu wyszukanie innowacyjnych projektów i pomysłów z obszarów działalności Grupy Kapitałowej PGNiG. Jako lider rynku gazowego w Polsce i firma intensywnie wspierająca działania badawczo-rozwojowe i innowacyjne zależy nam, na jak najszerszym pozyskaniu ciekawych tematów, które mogą zainicjować realizację użytecznych dla naszej firmy projektów B+R. Konkursy w poprzednich trzech edycjach zakończyły się dużym sukcesem. Z przesłanych projektów, wiele propozycji cechowało się wysokim poziomem innowacyjności.

W roku bieżącym oczekujemy na pomysły w następujących obszarach tematycznych:

 1. Technologie wodorowe; wodór i gazownictwo
 2. Propozycje aplikacji na smartfon dla gazownictwa/odbiorców gazu
 3. Big Data – zastosowania, możliwości
 4. Pozyskiwanie metanu z węgla (CBM)
 5. Robotyka i sztuczna inteligencja
 6. Media społecznościowe – możliwości dla sektora
 7. Nowe zastosowanie paliw gazowych
 8. Innowacyjne metody współpracy z klientem
 9. Technologie poprawiające skuteczność cementowania odwiertów
 10. Wiercenia kierunkowe: wyzwania technologiczne oraz w innych obszarach działalności GK PGNiG, a także w zakresie popularyzacji marki PGNiG.

Zgłoszenia do konkursu należy dokonywać wyłącznie w formie elektronicznej na adres mailowy: konkursMIP@pgnig.pl, na załączonym formularzu, w przedłużonym terminie do dnia 15.11.2018 r. (decyduje data wpływu zgłoszenia do Organizatora). Więcej informacji o konkursie wraz z regulaminem znaleźć można na stronie www.pgnig.pl/mlodzi-innowacyjni-dla-pgnig.

Będziemy zobowiązani, za jak najszersze rozdystrybuowanie informacji o konkursie MIP 2018 w Państwa instytucji.

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Regulamin konkursu pdf 65.41 kB
 • Formularz Oferta Projektu MIP docx 258.53 kB
 • Propozycja realizacji docx 31.25 kB
 • Klauzula RODO pdf 25.79 kB
 • Laureat dane personalne docx 30.26 kB