Zobacz jak działa kopalnia gazu ziemnego!

Zapraszamy do obejrzenia filmu na temat funkcjonowania największej gazowej kopalni w kraju - Kopalni Gazu Ziemnego Kościan-Brońsko. Kopalnia eksploatuje złoże Kościan piętnastoma odwiertami i złoże Brońsko szesnastoma odwiertami. Odbiorcami gazu ziemnego z kopalni są krajowy system gazowniczy gazu oraz Elektrociepłownia Zielona Góra.

Film o KGZ Kościan - Brońsko