O nas

UTWORZENIE OGIE

Oddział Geologii i Eksploatacji powstał we wrześniu w 2012 w celu konsolidacji i optymalizacji procesów poszukiwawczych i eksploatacyjnych w PGNiG S.A. Centralizacja kluczowych funkcji w ramach nowego Oddziału doprowadziła do usprawnienia wymiany najlepszych praktyk oraz wsparcia rozwoju kluczowych, dla procesów poszukiwawczych i eksploatacyjnych, kompetencji z zakresu geologii, miernictwa, wiertnictwa, ochrony środowiska i eksploatacji złóż węglowodorów. Stworzenie jednego wyspecjalizowanego centrum kompetencyjnego pozwoliło na lepsze wykorzystanie zasobów oraz wzrost efektywności działania organizacji.

MISJA

Oddział Geologii i Eksploatacji powstał we wrześniu w 2012 w celu konsolidacji i optymalizacji procesów poszukiwawczych i eksploatacyjnych w PGNiG S.A. Centralizacja kluczowych funkcji w ramach nowego Oddziału doprowadziła do usprawnienia wymiany najlepszych praktyk oraz wsparcia rozwoju kluczowych, dla procesów poszukiwawczych i eksploatacyjnych, kompetencji z zakresu geologii, miernictwa, wiertnictwa, ochrony środowiska i eksploatacji złóż węglowodorów. Stworzenie jednego wyspecjalizowanego centrum kompetencyjnego pozwoliło na lepsze wykorzystanie zasobów oraz wzrost efektywności działania organizacji.

CEL

Celem Oddziału Geologii i Eksploatacji jest pełnienie roli wysokiej klasy centrum kompetencyjnego z zakresu geologii poszukiwawczej, prac geologicznych i eksploatacji złóż węglowodorów. Poprzez efektywną działalność poszukiwawczą oraz optymalizację zagospodarowania i eksploatację odkrytych złóż, Oddział Geologii i Eksploatacji ma na celu wsparcie realizacji głównego celu maksymalizacji wyniku finansowego PGNiG S.A. oraz budowania trwałej wartości dla akcjonariuszy Spółki.

NADZÓR I STRUKTURA

Nadzór nad działalnością operacyjną Oddziału sprawuje Zarząd Spółki, w tym wskazany w uchwale kompetencyjnej Członek Zarządu oraz podległa Zarządowi Centrala Spółki.

Wewnętrzna struktura organizacyjna określa podział Oddziału na piony wykonawcze wraz z przypisanymi im komórkami organizacyjnymi.