PGNiG SA Oddział w Sanoku

Od ponad 60 lat załoga PGNiG SA – Oddział w Sanoku kontynuuje bogate - sięgające pierwszej połowy XIX wieku tradycje górnictwa naftowego na Podkarpaciu.

Dziś jesteśmy jednym z liderów w dziedzinie eksploatacji gazu ziemnego oraz jego podziemnym  magazynowaniu.

Kilkadziesiąt zagospodarowanych i eksploatowanych złóż wysokometanowego gazu, podziemne magazyny, wieloletnie doświadczenie górników naftowych, a także wysokokwalifikowana kadra inżynieryjno-techniczna - to nasz kapitał. Wsparty nowoczesnymi urządzeniami, prezentującymi światowy poziom technologii w górnictwie naftowym czyni z nas atrakcyjnego partnera.

Działamy na terenie pięciu województw Polski południowo-wschodniej. Dostarczamy około 45% krajowego wydobycia wysokometanowego gazu ziemnego, który oddajemy do krajowego systemu gazowniczego oraz w niewielkim stopniu do odbiorców lokalnych. Ropę naftową sprzedajemy bezpośrednio do rafinerii.
Potwierdzeniem wysokiej jakości naszych usług jest wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem oraz Bezpieczeństwem, który traktujemy jako element rozwoju i doskonalenia organizacji oraz dążenia do osiągnięcia celów strategicznych.

Przyszłość naszej firmy wiążemy z zagospodarowaniem nowych struktur gazu ziemnego, podziemnym magazynowaniem gazu, a także z nowymi odkryciami.