Azot ciekły LN2

Informacje ogólne

WŁASNOŚCI FIZYCZNE

Masa cząsteczkowa 28,0
Barwa bezbarwny
Zapach bezzapachowy
Temperatura wrzenia -195,8 oC
Temperatura topnienia -209,9 oC
Temperatura krytyczna -147 oC
Gęstość cieczy azotowej (przy ciśn. atm. 0,101 Mpa) 810 kg/m

 

WYSTĘPOWANIE

Ciekły azot produkowany jest zazwyczaj w kriogenicznych instalacjach rozdziału powietrza i jest, obok ciekłego tlenu i argonu, jednym z finalnych produktów tego procesu. W nielicznych wypadkach - jak w KRIO - powstaje w wyniku niskotemperaturowego procesu odazotowania gazu ziemnego.

 

ZASTOSOWANIE

Wykorzystanie ciekłego azotu wiąże się głównie z jego niską temperaturą wrzenia, co zapewnia mu dobre własności chłodzące. Tradycyjnie stosuje się go więc w przemyśle spożywczym do szybkiego mrożenia produktów, a także w celu wytworzenia atmosfery beztlenowej przy szybko psujących się artykułach spożywczych. Ponadto, jako medium obojętne, znajduje zastosowanie m. in. w przemyśle elektronicznym, przy pracach w środowisku zagrożenia wybuchem dla zneutralizowania niebezpieczeństwa. Wykorzystywany jest także w medycynie - np. w krioterapii przy leczeniu schorzeń reumatycznych czy dermatologicznych.