Laboratorium

Laboratorium Oddziału w Zielonej Górze

Laboratorium w Zielonej Górze wchodzi w skład struktury Oddziału w Zielonej Górze. Działalność badawczą realizuje w trzech pracowniach tematycznych zależnie od rodzaju przedmiotu badawczego:

  • Pracownia Analiz Gazu,
  • Pracownia Analiz Rop,
  • Pracownia Wód Złożowych.

Swoją działalność Laboratorium rozpoczęło wraz z powołaniem Przedsiębiorstwa Poszukiwań Naftowych w 1968 r. Wówczas pracownie badawcze mieściły się w budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte 15 w Zielonej Górze. W 1998 r. rozpoczęto budowę nowego obiektu laboratoryjnego. Od 14 lipca 1999 r. nowa siedziba mieści się przy ul. Naftowej 3 w Zielonej Górze. 

Laboratorium Oddziału w Zielonej Górze zaprasza do współpracy.

Kierownictwo Laboratorium:
Włodzimierz Barański – kierownik Laboratorium
tel. +48 68 329 11 25

Piotr Weran – zastępca kierownika (kierownik ds. technicznych)
tel. +48 68 329 11 53

Iwona Bruczyńska – specjalista ds. jakości (kierownik ds. jakości)
tel. +48 68 329 11 26

Kontakt:
ul. Naftowa 3
65-705 Zielona Góra
fax: +48 68 329 11 28
e-mail: lab_zg@pgnig.pl