Hel ciekły LHe

Informacje ogólne

WŁASNOŚCI FIZYCZNE

Masa cząsteczkowa 4,0038
Barwa bezbarwny
Zapach bezzapachowy
Temperatura wrzenia -268,9 oC
Temperatura topnienia -271,3 oC
Gęstość cieczy helowej (przy ciśn. atm. 0,101 Mpa) 124,9 kg/m3

 

WYSTĘPOWANIE

Hel występujący w przyrodzie to głównie HEL-4; jedynie śladowe ilości HELU-3 pojawiają się w połączeniu z HELEM-4 lub jako wynik reakcji jądrowych. Obecnie jedynym ekonomicznie opłacalnym źródłem helu są złoża gazu ziemnego o przeciętnej zawartości ok. 0,1%. Helonośne złoża, w zdecydowanej większości znajdują się w USA - głównie w środkowych stanach i regionie Gór Skalistych. Poza Stanami Zjednoczonymi hel produkowany jest w Algierii, Katarze, Rosji i Polsce.PRODUKCJA

Hel jest odzyskiwany z helonośnych złóż gazu ziemnego w typowym procesie niskotemperaturowego skraplania, w wyniku którego następuje wydzielenie z cieczy składającej się głównie z węglowodorów strumienia gazowego helu surowego. Hel surowy jest później doczyszczany przy użyciu np. technologii PSA (pressure swing adsorption), która polega na wykorzystaniu zasady różnych szybkości adsorpcji dla różnych mediów gazowych. Tradycyjna metoda stosowana, także w naszej instalacji w Odolanowie, to doczyszczanie kriogeniczne, w którym hel jest schładzany do momentu kondensacji większości zanieczyszczeń, a następnie przepuszczany przez złoża węgla aktywowanego.