Akredytacja

31 sierpnia 2004 r. Laboratorium Oddziału w Zielonej Górze uzyskało akredytację Polskiego Centrum Akredytacyjnego (www.pca.gov.pl) dla laboratorium badawczego nr AB 511, potwierdzającą zgodność wdrożonego systemu zarządzania Laboratorium z normą PN-EN ISO/IEC 17025 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących".

Akredytacja naszego Laboratorium potwierdza kompetencje techniczne (personel, metody, wyposażenie, pomieszczenia) i zapewnia spełnienie ustalonych wymagań i oczekiwań oraz pomoc w rozwiązywaniu określonych problemów Klientów Laboratorium poprzez uzyskiwanie wyników obiektywnych i wiarygodnych.

Zakres akredytacji obejmuje badania w dziedzinie analiz fizyko-chemicznych właściwości gazu ziemnego i poboru próbek gazu oraz badania ropy naftowej i kondensatu wykonywanych na podstawie metod znormalizowanych oraz według własnych procedur badawczych opracowanych przez Laboratorium.

Akredytacja obejmuje pobór próbek i badania gazu ziemnego, badania ropy naftowej i kondensatu.

Akredytacja

  • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
  • Certyfikat AB 511 jpg 1.6 MB
  • Zakres akredytacji Nr AB 511 pdf 271.69 kB