Produkty

Produkty Oddziału pochodzą z niskotemperaturowego przetwarzania gazu ziemnego zaazotowanego.

Hel ciekły LHe
Hel  odzyskiwany z helonośnych złóż gazu ziemnego w  procesie niskotemperaturowej destylacji  poddawany jest następnie finalnemu oczyszczeniu i skropleniu. W postaci  ciekłej znajduje zastosowanie jako doskonałe chłodziwo.


Hel gazowy GHe
Hel gazowy dostarczany jest do klienta w butlach, wiązkach butli lub trailerach gazowych pod ciśnieniem  max 30 MPa. Wykorzystuje się jego wyjątkowo małą gęstość, chemiczną obojętność i stabilność oraz własności przewodzące i jonizacyjne.
 


Azot ciekły LN2
Ciekły azot produkowany jest zazwyczaj w kriogenicznych instalacjach rozdziału powietrza


 


Gaz ziemny i Skroplony gaz ziemny LNG
Skroplony gaz ziemny uzyskiwany jest w kriogenicznych instalacjach wykorzystujących termodynamiczne obiegi ekspansyjne