System zarządzania jakością #ISO 9001#

System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2015  stanowi integralną część  Systemu Zarządzania QHSE PGNiG SA Oddział w Sanoku.

Nadrzędnym celem Systemu Zarządzania Jakością jest zapewnienie jakości, ciągłości i terminowości dostaw gazu ziemnego i ropy naftowej oraz usługi magazynowania gazu Naszym kontrahentom.

Zapewniamy to poprzez określanie i realizację celów związanych ze stosowaniem nowoczesnych technologii, spełnianiem wymagań prawnych obowiązujących w branży wydobywczej, budowanie wspólnie z całą załogą  wizerunku wiarygodnej Spółki.

W PGNiG SA Oddział w Sanoku są określone i skutecznie realizowane procesy wydobywania węglowodorów - ropy naftowej i gazu ziemnego, produkcji kondensatu gazolinowego oraz podziemnego magazynowania gazu ziemnego.

Efektywność procesów  zapewniona jest przez ustalanie kluczowych kryteriów i sposobu ich realizacji, zgodnie ze strategią i celami biznesowymi PGNiG SA.

Podstawowym miernikiem zapewnienia jakości wyrobu są sukcesywnie przeprowadzane badania laboratoryjne wyrobu oraz informacje zwrotne od klientów, które potwierdzają skuteczność zarządzania procesowego Oddziału Wydobywczego w Sanoku.

Wszelkie zmiany w procesach i systemie zarządzania przeprowadzane są w sposób nadzorowany zapewniając spójność Systemu Zarządzania Jakością, Ochroną Środowiska, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - QHSE w PGNiG SA Oddział w Sanoku.

Wszelkie zmiany w systemie i procesach związanych z działalnością są przedmiotem analizy podczas cyklicznie przeprowadzanych przeglądów systemu zarządzana.

Działania związane z jakością procesów wydobycia i usługi magazynowania sanockiego Oddziału są nadzorowane i monitorowane oraz prowadzone są odpowiednie zapisy.

Potwierdzeniem skuteczności i efektywności  zarzadzania jakością w procesie wydobywania węglowodorów jest utrzymywany od 2001 roku Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością na zgodność z normą  ISO 9001 w zakresie:

  • Eksploatacja złóż gazu ziemnego i ropy naftowej.
  • Podziemne magazynowanie gazu ziemnego.
  • Laboratoryjne badanie próbek węglowodorów oraz innych płynów i substancji związanych z procesem eksploatacji.

Załączniki

  • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
  • Certyfikat ISO PN-EN 9001:2015 pdf 379.04 kB