Zielonogórski Oddział jest jednym z dwóch oddziałów wydobywczych spółki akcyjnej PGNiG.

Oddział w Zielonej Górze:

  • zagospodarowuje i eksploatuje złoża ropy naftowej i gazu ziemnego,
  • jest operatorem największego w Polsce Podziemnego Mogazynu Gazu Wierzchowice oraz Podziemnego Magazynu Gazu Daszewo i Podziemnego Magazynu Gazu Bonikowo,
  • dostarcza gaz do krajowej sieci dystrybucyjnej, odbiorców komunalnych i przemysłowych.