Kontakt

Informacje przydatne w kontakcie z Oddziałem

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie  Oddział w Odolanowie

ul. Krotoszyńska 148
63-430 Odolanów
tel. (62) 736 44 41
fax (62) 736 59 89
e-mail: odolanow@pgnig.pl

Działa na podstawie wpisu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000059492 o kapitale zakładowym w wysokości 5 778 314 857 PLN opłaconym w całości
NIP : 525-000-80-28

REGON 012216736-00098

Dyrektor Oddziału
Tomasz Jaskólski

Dyrektor Produkcji
Andrzej Kociemba

Dyrektor Techniczny
Katarzyna Chołast

Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy
Lesław Biel

Sekretariat / tel. wew.112

Instalacje Produkcyjne
Marian Rachwał - Kierownik / wewn. 200

Tłocznia Gazu
Jacek Wawrzyniak - Kierownik / wewn. 320

Dział Mediów Pomocniczych 
Bartosz Kozłowski - Kierownik / wewn. 220

Dział Elektryczny
Grzegorz Joks - Kierownik / wewn.360

Laboratorium Analityczne
Radosław Tomalak - Kierownik / wewn. 230

Dział Techniczny
Bogumił Chmielecki - Kierownik / wew.170

Dział Eksploatacji Gazociągów
Zbigniew Żulicki - Kierownik / wew. 350

Dział Handlowy
Justyna Banasiak - Kierownik / wewn. 160

Dział Rachunkowości i Finansów
Wioletta Andrzejewska - Kierownik / wewn.150

Dział Personalny
Agnieszka Wojtowicz - Kierownik / wewn.130

Dział Ochrony i Administracji
Tadeusz Gaworski - Kierownik / wewn. 180

Dział BHP i P. poż.
Janusz Brzezicha  - Kierownik / wewn.120