Akcyza na paliwo gazowe

Informacja dla konsumenta o opodatkowaniu akcyzą sprzedaży paliwa gazowego

Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 6 grudnia 2008 roku o podatku akcyzowym (dalej: „Ustawa") począwszy od 1 listopada 2013 roku sprzedaż paliwa gazowego podlega opodatkowaniu akcyzą.
Stawki akcyzy dla paliwa gazowego  określone w art. 89 ust. 1-2 Ustawy są  zróżnicowane ze względu na jego przeznaczenie i wynoszą:

Lp.

Przeznaczenie paliwa gazowego

Stawka akcyzy

 1.

 do napędu silników spalinowych

 10,54 zł/GJ*

 2.

 na cele opałowe

 1,28 zł/GJ*

 3.

 do innych celów określonych w art. 89 ust. 2 Ustawy

 0 zł

 * przeliczniki wartości opałowej wyrażonej w GJ na metry sześcienne określone są w art. 88 ust. 7 Ustawy.

Jednocześnie ustawodawca przewidział szeroki katalog zwolnień od akcyzy. Z punktu widzenia konsumenta najważniejsze jest zwolnienie sprzedaży paliwa gazowego przeznaczonego do celów opałowych przez gospodarstwo domowe (art. 31b. ust. 2 pkt 1 Ustawy).

Celem opałowym jest np. wykorzystanie paliwa gazowego do ogrzewania pomieszczeń, ogrzewania wody użytkowej lub podgrzewania posiłków. Celem opałowym nie jest wykorzystanie paliwa gazowego do napędu silników spalinowych.

Mając na uwadze limity ilości paliwa gazowego określone w art. 31b. ust. 6 Ustawy, warunki zwolnienia sprzedaży paliwa gazowego z akcyzy przeznaczonego do celów opałowych przez gospodarstwo domowe są odmienne dla różnych grup taryfowych:

  1. w przypadku grup taryfowych od W-1.1 do W-3.12T, od Z-1.1 do Z-3.12T, od S-1.1 do S-3.12T, od B-1.1 do B-3.12T i od R-1.1 do R-3.12T gaz sprzedawany do klientów jest zwolniony z akcyzy nawet w sytuacji jeśli część nieruchomości wykorzystywana jest na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą pod warunkiem, że na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą nie jest wykorzystywana cała nieruchomość.  Nie są również wymagane żadne oświadczenia w tym zakresie.
  2. w przypadku pozostałych grup taryfowych:
  • gdy gaz zużywany jest jedynie na potrzeby gospodarstwa domowego również korzysta ze zwolnienia z akcyzy
  • gdy gaz zużywany jest na potrzeby gospodarstwa domowego oraz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, zwolnienie z akcyzy będzie miało zastosowanie jedynie do tej części gazu, która zużywana jest na potrzeby gospodarstwa domowego.

Warunkiem zastosowania ww. zwolnień jest złożenie przez odbiorcę oświadczenia, że nie używa tych wyrobów na inne potrzeby niż prowadzenie gospodarstwa domowego, w tym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, albo oświadczenia o ilości tych wyrobów używanych na inne potrzeby niż prowadzone gospodarstwo domowe, w tym na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, określonej przez nabywcę proporcjonalnie do wykorzystanej na te potrzeby powierzchni nieruchomości z uwzględnieniem mocy urządzeń grzewczych. (art. 31b. ust. 6 Ustawy).

Formularz tego oświadczenia pobrać można ze strony internetowej PGNiG (załącznik na dole strony) lub w najbliższym Biurze Obsługi Klienta PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Formularz ten został wysłany bądź w najbliższym czasie zostanie wysłany do odbiorców, których może on dotyczyć.

Na potrzeby zastosowania powyższego zwolnienia, bez względu na ilość pobieranego paliwa gazowego, za gospodarstwo domowe nie uznaje się nieruchomości w całości wykorzystywanej na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. W przypadku, gdy na cele związane z prowadzoną działalnością gospodarczą wykorzystywana jest cała nieruchomość,  odbiorca powinien to uwzględnić w złożonym oświadczeniu, o którym mowa powyżej.

Niniejsza informacja ma charakter poglądowy i nie stanowi doradztwa podatkowego w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym. Wiążące interpretacje prawa podatkowego wydawane są, na wniosek zainteresowanego, w imieniu Ministra Finansów przez właściwego dyrektora izby skarbowej.

 

Załącznik

  • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
  • Oświadczenie odbiorcy o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego (ujęcie procentowe)
  • Oświadczenie odbiorcy o przeznaczeniu paliwa gazowego na potrzeby naliczania podatku akcyzowego (ujęcie rzeczywiste)