System zarządzania środowiskowego #ISO 14001#

System zarządzania środowiskowego zgodny z normą ISO 14001:2015 stanowi integralną część Systemu Zarządzania QHSE.

Podstawowym celem Systemu Zarządzania Środowiskowego jest planowanie i realizacja działań
w taki sposób, aby zachowana była równowaga między rozwojem biznesu, a ochroną środowiska naturalnego.

Uwzględniając akty prawne i inne związane z działalnością PGNiG SA Odział w Sanoku identyfikuje się i ocenia aspekty środowiskowe, wyznacza i realizuje cele środowiskowe wynikające z działalności wydobywczej Oddziału  powodując minimalizację oddziaływania na otoczenie i sąsiedztwo.

W wyniku oceny wpływu aspektów środowiskowych, występujących w kopalniach gazu ziemnego i ropy naftowej oraz w podziemnych magazynach gazu, wyznaczono i oceniono ZNACZĄCE ASPEKTY ŚRODOWISKOWE, które są stale monitorowane.

Potwierdzeniem skuteczności i efektywności działań około środowiskowych w procesie wydobywania węglowodorów jest utrzymywany od 2004 roku Certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego na zgodność z normą ISO 14001 w zakresie:

  • Eksploatacja złóż gazu ziemnego i ropy naftowej.
  • Podziemne magazynowanie gazu ziemnego.
  • Laboratoryjne badanie próbek węglowodorów oraz innych płynów i substancji związanych z procesem eksploatacji.

Załączniki

  • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
  • ZNACZĄCE ASPEKTY ŚRODOWISKOWE pdf 542.52 kB
  • Certyfikat ISO PN-EN 14001:2015 pdf 383.86 kB