Projekt Połęcko

Inwestycja w rejonie Połęcka (woj. lubuskie) dotyczy zagospodarowania złoża ropy naftowej Połęcko i budowy instalacji umożliwiającej uzdatnianie ropy naftowej oraz towarzyszącego jej gazu ziemnego.

Projekt Połęcko 2016