Historia Oddziału

Historia Naszego Oddziału

1866
1866

Powstają m. in. kopalnie: Witryłów - Hłomcza, Łodyna, Polana, Brzegi, Zagórz, Rajskie, Stara Wieś, Głębokie, Turze Pole, Wielopole, Mokre, Tokarnia, Grabownica.

1924-1939

Galicyjskie Towarzystwo Naftowe "Galicja" wierci na terenie Jurowiec, Strachociny. W latach trzydziestych ropę naftową i gaz ziemny eksploatują m.in. kopalnie Grabownica, Strachocina, Turze Pole, Stara Wieś, Humniska, Wańkowa, Ropienka, Polana, Wielopole.

1928
1928

Odkrycie złoża gazu ziemnego Strachocina.

1939.09

"Beskiden Erdöl Gewiiungs - Geselschaft", przemianowane na "Karpaten Oil" rozwierca złoża Wielopole, Mokre, Grabownicę.

1944.10.09
1944.10.09

Powołanie Państwowego Urzędu Naftowego, którego Okólnik nr 15 powołuje "...najwyższą jednostkę organizacyjną okręgu kopalnianego - Sektor Sanok..."

1946
1946

Rozpoczęcie prac wiertniczych systemem obrotowym.

1953

Powołanie przedsiębiorstwa wiertniczego Sanok.

1956
1956

Próby podziemnego magazynowania gazu w złożu Roztoki, następnie w Brzeźnicy.

1957

Odkrycie złoża Lubaczów.

1958
1958

Odkrycie złoża Jarosław, Uszkowce, Cetynia.

1960
1962

Rozpoczęcie eksploatacji złoża Lubaczów.

1963-1965
1963-1965

Włączenie do eksploatacji odwiertów kopalń: Krasne, Kańczuga oraz odwiertów na Niżu Polskim.

1963.03

Erupcja i zapalenie się gazu na rzece Lubaczówka.

1965.01.01
1965.01.01

Przejęcie wszystkich kopalń gazu ziemnego w Polsce.

1966.11.11

Decyzją Ministra Górnictwa utworzenie Przedsiębiorstwa Kopalnictwa Gazu Ziemnego z siedzibą w Sanoku.

1968

Włączenie do eksploatacji kopalń w rejonie Sędziszowa, Sarzyny i Tarnowa.

1969.10.01
1969.10.01

Uruchomienie pierwszych kolumnowych urządzeń do osuszania gazu na złożu Przemyśl. Rozpoczęcie eksploatacji złoża Tarnów I.

1970-1974

Budowa tłoczni gazu Maćkowice, Lubaczów, Żołynia i Mirocin.

1971

Rozwój eksploatacji na Niżu Polskim, utworzenie Ośrodka Kopalń Ostrów Wielkopolski.

1971-1972
1971-1972

Włączenie do eksploatacji kopalni Tarchały i Wierzchowice, Czeszów, Załęcze, budowa odsiarczali na kopalni Borzecin (600 nm3/min).

1973

Połączenie Przedsiebiorstwa Kopalnictwa Naftowego Ustrzyki i Przedsiębiorstwa Kopalnictwa Gazu Ziemnego w Sanoku - z siedzibą w Sanoku. Rekordowe wydobycie gazu ziemnego - 5680,2 mln Nm3.

1975

Uruchomienie kopalni gazu ziemnego Husów.

1975-1979
1975-1979

Włączenie do eksploatacji m.in. kopalni gazu ziemnego: Dąbrówka, Wygoda, Rzeszów.

1976.01.01

Połączenie Przedsiębiorstwa Kopalnictwa Naftowego Krosno i Przedsiębiorstwa Kopalnictwa Gazu Ziemnego w Sanoku - utworzenie Przedsiębiorstwa Górnictwa Nafty i Gazu z siedzibą w Sanoku.

1976.04.01

Przekazanie Ośrodka Kopalń Ostrów Wlkp. do Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu w Poznaniu oraz przejęcie kopalń: Grobla, Pławowice, Partynia i Dębica.

1977.0.01

Przekazanie tłoczni gazu Maćkowice, Lubaczów, Żołynia, Mirocin do Karpackich Zakładów Gazowniczych w Tarnowie.

1978
1978

Rozpoczęcie podziemnego magazynowania gazu w złożu Swarzów i Brzeźnica.

1978

Przyłączenie Zakładu Transportowo - Sprzętowego do PGNiG Sanok.

1982.08.01
1982.08.01

Utworzenie przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo w Warszawie.

1982.10.11

Utworzenie Sanockiego Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu w Sanoku. Rozpoczęcie podziemnego magazynowania gazu w złożu Strachocina.

1983.03.02
1983.03.02

Odłączenie Ośrodka Kopalń Krosno i utworzenie Krośnieńskiego Zakładu Górnictwa Nafty i Gazu z siedzibą w Krośnie.

1986.01

Zmiany organizacji transportu w PGNiG przekazanie jednostek "TransNaft" w strukturę Sanockiego Zakładu.

1988

Rozpoczęcie podziemnego magazynowania gazu w złożu Husów.

1989
1989

Uruchomienie Kopalni Ropy naftowej Nosówka.

1993

Zakup urządzeń do rekonstrukcji odwiertów "Cardwell" z kredytu Banku Światowego.

1994
1994

Uruchomienie kopalń gazu ziemnego Pilzno, Kuryłówka. Zakup zestawu do testowania odwiertów "Geoservice" z kredytu Banku Światowego.

1995

Zakup zestawu urządzeń do obróbki, rekonstrukcji i intensyfikacji wydobycia odwiertów (Coiled Tubing i Nitrogen Unit) z kredytu Banku Światowego.

1995-1996
1995-1996

Uruchomienie kopalń gazu ziemnego Dzików, Jodłówka (zautomatyzowany proces wydobycia gazu).

1996

Utworzenie spółki akcyjnej Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Zakup wyciągu linowego OTIS i wyposażenia do pomiarów wgłębnych z kredytu Banku Światowego.

1997
1997

Oddanie do ruchu kopalń gazu ziemnego Sędziszów i Zalesie.

2000

Powołanie w strukturach PGNiG S.A. Oddziału Górnictwo Naftowe. 1.IV przekazanie do Krośnieńskiego Zakładu Robót Górniczych: Oddziału Intensyfikacji Wydobycia, Oddziałów Rekonstrukcji, Grupy Pomiarowej Parametrów Złożowych i przyjęcie kopalń: Jaszczew, Roztoki, Burzyn. Uruchomienie Kopalni Gazu Ziemnego Szczepanów.

2001
2001

Rozbudowa Podziemnego Magazynu Gazu Husów. Przejęcie z Krośnieńskiego Zakładu Robót Górniczych 20 kopalń Ośrodka Kopalń Krosno i Gorlice. Wydzielenie warsztatów kopalnianych i utworzenie spółki Nafta-Gaz Serwis.

2002

Wydzielenie spółki transportowej TransNG - Sanok. Oddanie do eksploatacji Kopalni Gazu Ziemnego Stężyca.

2003.11

Zdobycie przez PGNiG S.A. Oddział w Sanoku tytułu „Przedsiębiorstwo Fair Play"

2004.01
2004.01

Restrukturyzacja i łączenie niskowydajnych kopalń ropy naftowej: Iwonicz, Długosz, Magdalena, Petrol, Krościenko, Limanowa, Tyrawa, Mokre, Wielopole, Królówka.

2005.01

W konkursie „Przyjazny Środowisku" Oddział w Sanoku otrzymuje nagrodę w kategorii „Technologia Godna Polecenia"

2005.03

Oddział w Sanoku otrzymuje certyfikat Det Norske Veritas Poland na Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem i Bezpieczeństwem.

2005.09.23
2005.09.23

Debiut giełdowy PGNiG SA w Warszawie

2005.12

Uruchomienie Ośrodka Zbioru Gazu Nosówka

2006
2006

Otwarcie Ośrodka Zbioru Gazu Terliczka

2006.02

Przyznanie tytułu „Firma Przyjazna Środowisku"

2006.12
2006.12

Otwarcie Ośrodka Zbioru Gazu Biszcza-Księżpol

2007

Reorganizacja służb poszukiwawczych - włączenie ich do struktur oddziału wydobywczego

2007.02.22
2007.02.22

Uruchomienie Ośrodka Zbioru Gazu Jasionka I

2008.01.25

Oddział w Sanoku po raz kolejny laureatem konkursu "Przyjaźni Środowisku"

2008.01.29

Sanocki Oddział PGNiG otrzymał wyróźnienie "Pracodawca Przyjazny Pracownikom"

2009-2010
2009-2010

Zagospodarowanie OZG Morawsko, OZG Sarzyna II, OZG Jasionka II

2009.05.13

Rozboczęcie rozbudowy PMGZ Strachocina - podpisanie kontraktu

2010.06

Pierwszy zabieg szczelinowania w łupkach - odwiert Markowola I

2011.01.10

Otwarcie OZG Kupno

2011.07.28
2011.07.28

Uruchomienie po rozbudownie PMGZ Strachocina

2011.10

Wydanie certyfikatów ZSZ 9001, 14001, 18001

2012.01.01
2012.01.01

Wydzielenie Oddziału Geologii i Eksploatacji

2012.09
2014.31.12
2014.31.12

Zakończenie inwestycji rozbudowy Podziemnego Magazynu Gazu Husów