Przetargi PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

Informacje na temat przetargów prowadzonych przez PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. znajdziecie Państwo poniżej:

Świadczenie usługi sprzątania Biura Obsługi Klienta zlokalizowanego w Centrum Handlowym Serenada Al. Bora–Komorowskiego 41 w Krakowie

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Projekt Umowy docx 73.34 kB
 • SIWZ docx 93.64 kB

Dialog Techniczny na Zakup oraz wdrożenie narzędzia do Zarządzania Portfelami klasy ETRM dla PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Ogłoszenie o Dialogu Technicznym pdf 2.31 MB
 • Załącznik nr 1-2 docx 29.77 kB
 • Załącznik nr 3 pdf 236.39 kB
 • Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja Ogłoszenia o Dialogu Technicznym (11.01.2018 r.) pdf 1.47 MB
 • Zmodyfikowany Załącznik nr 1-2 Ogłoszenia o Dialogu Technicznym (11.01.2018 r.) docx 30.18 kB

Wykonywanie obsługi konserwacyjno-serwisowej kotłowni i centrali wentylacyjnej na obiektach będących własnością PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Region Dolnośląski

Numer postępowania CRZ: NP/OD/17/2617/RD/SB

Leasing pojazdów osobowych i użytkowych o DMC do 3,5 t. dla PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • SIWZ pdf 1.05 MB
 • Formularz cenowy PDF pdf 454.08 kB
 • Formularz cenowy - wersja edytowalna xlsx 26.19 kB
 • Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna docx 36.63 kB
 • Ogłoszenie o zamówieniu pdf 132.07 kB
 • Pozostałe załączniki do SIWZ - archiwum ZIP zip 6.5 MB
 • Informacja o modyfikacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pdf 672.78 kB
 • Informacja o zmianie ogłoszenia przekazana do DZU pdf 69.56 kB

Dostawa i montaż klimatyzatorów w Krakowie przy ul. Gazowej 14 b

Numer postępowania CRZ: NP/OD/17/2600/RK/SB

Dostawa kopert z nadrukiem dla PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Region Mazowiecki

CRZ: NL/OD/17/2585/OD/WAB
 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Regulamin postępowania pdf 544.55 kB
 • Załącznik nr 2 - wykaz nadruków na koperty pdf 340.69 kB
 • Załącznik nr 3 - wzory kopert z nadrukiem pdf 199.18 kB
 • Załaczniki edytowalne docx 86.06 kB
 • Odpowiedzi na pytania pdf 377.78 kB
 • Informacja o wyborze oferty pdf 498.98 kB

Rozbudowa parkingu przed budynkiem w Kielcach przy ul. Loefflera 2

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Opis przedmiotu zamówienia docx 796.46 kB
 • SIWZ docx 98.13 kB
 • Wzór umowy docx 55.26 kB

Budowa kanalizacji deszczowej na parkingu przy budynku przy ul. Kościuszki 1-3-5 wraz z ułożeniem nowej nawierzchni

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Regulamin postępowania pdf 722.6 kB
 • Załaczniki do Opisu Przedmiotu Zamówienia zip 4.57 MB
 • Formularze edytowalne docx 47.39 kB

Zakup usług medycznych dla PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Ogłoszenie o dialogu technicznym pdf 1.77 MB
 • Załącznik nr 1-2 docx 25.09 kB
 • Załącznik nr 3 pdf 259.19 kB

Druk i dostawa kalendarzy książkowych dla PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

CRZ: NP/OD/17/2344/OD/HR

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Regulamin postępowania pdf 258.54 kB
 • Załączniki edytowalne docx 73.46 kB
 • Znak i symbolika firmowa zip 1.62 MB
 • Odpowiedzi na pytania 30.10.2017 pdf 2.08 MB

Dostawa i montaż klimatyzatorów w budynku w Krakowie przy u. Gazowej 14b

CRZ: NP/OD/17/2365/RK/SB

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Opis przedmiotu zamówienia docx 16.63 kB
 • SIWZ docx 98.04 kB
 • Projekt umowy docx 48.06 kB

Wykonywanie prac konserwacyjno-naprawczych i gospodarczych na obiektach wynajmowanych i będących własnością PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Region Dolnośląski

Numer postępowania CRZ: NP/OD/17/2261/RD/SB

Najem, instalacja i demontaż systemów kolejkowych zapewniających obsługę klientów PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

Numer postępowania CRZ: NP/OD/17/2191/OD/HSBA

Wybór dostawców upominków reklamowych dla PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Regulamin postępowania pdf 370.61 kB
 • Załączniki edytowalne docx 104.73 kB
 • Odpowiedzi na pytania oraz modyfikacja Reg. Postępowania pdf 1.37 MB
 • Odpowiedzi na pytania 25.09.2017 pdf 336.92 kB
 • Odpowiedzi na pytania 26.09.2017 pdf 602.44 kB
 • Odpowiedzi na pytania 27.09.2017 pdf 556.71 kB
 • Odpowiedż na pytania oraz modyfikacja Umowy_02.10.17 pdf 8.94 MB

Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń oraz terenu zewnętrznego w BOK Chełm

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • SIWZ docx 93.84 kB
 • Projekt umowy docx 36.18 kB
 • Opis przedmiotu zamówienia docx 32.56 kB

Zakup mebli do nowej siedziby BOK Włocławek oraz foteli biurowych dla pracowników PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. Region Pomorski

Numer postępowania CRZ: NP/OD/17/1981/RP/SB

Modernizacja pomieszczeń biurowych w budynku przy ul. Katowickiej 70 w Świętochłowicach

Numer postępowania CRZ: NP/OD/17/1834/RG/SB

Przebudowa kotłowni gazowej dla budynku biurowego we Wrocławiu ul. Gazowa 3

 Znak sprawy: CRZ NP/OD/17/1672/RD/SB

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Regulamin postepowania pdf 718.13 kB
 • Projekt wykonawczy pdf 281.91 kB
 • Rysunki techniczne pdf 14.09 MB
 • Ślepy kosztorys cz.1 pdf 306.62 kB
 • Ślepy kosztorys cz.2 pdf 154.36 kB
 • Załaczniki do regulaminu docx 45.05 kB

Remonty budynków

Numer postępowania CRZ: NP/OD/17/1698/RK/SB

Świadczenie usługi sprzątania pomieszczeń oraz terenu zewnętrznego w BOK Leżajsk

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Opis przedmiotu zamówienia docx 35.26 kB
 • SIWZ docx 93.49 kB
 • Projekt umowy docx 35.21 kB
 • Mapa terenu pdf 699.04 kB

Świadczenie usług przewozu skroplonego gazu ziemnego LNG

Znak sprawy: ZP/OD/17/0052/OD/HZD1
 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • Ogłoszenie o zamówieniu pdf 240.9 kB
 • SIWZ pdf 1.77 MB
 • Załączniki 1 do SIWZ_edytowalne docx 75.21 kB
 • Załączniki 3 do SIWZ pdf 478.17 kB
 • Odpowiedzi na pytania Wykonawców, informacja o zmianie adresu Zamawiającego oraz modyfikacja SIWZ pdf 1.51 MB
 • Zmodyfikowana treść SIWZ_1_2017.04.20 pdf 1.97 MB
 • Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu pdf 69.12 kB
 • Informacja z otwarcia ofert pdf 868.27 kB
 • Informacja o wynikach postępowania pdf 1.97 MB

Wizualizowanie, drukowanie i kopertowanie dokumentów oraz przekazywanie korespondencji do operatora pocztowego w latach 2016-2018

 • Nazwa plikuTyp plikuWaga pliku
 • ogłoszenie o zamówieniu pdf 129.28 kB
 • wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu docx 47.25 kB
 • Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie pdf 79.69 kB
 • informacja o wniesieniu odwołania wraz z odwołaniem pdf 21.19 MB
 • Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie przekazane do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13.04.2016 r. pdf 83.33 kB
 • Informacja o wyniku postępowania pdf 642.21 kB