Koncesje

Działalność w przemyśle nafty i gazu odbywa się na podstawie koncesji wydawanych przez Ministra Środowiska według Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity Dz. U. z 2015 roku, poz. 196).

Zamieszczona poniżej mapa koncesji służy do uzyskania informacji wymaganej poprzez art. 49zb Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze. Informacje o poszczególnych obiektach dostępne są poprzez okna podręczne, które pojawiają się po kliknięciu lewym przyciskiem myszy na wybrany obiekt. W oknie podręcznym znajdują się podstawowe dane każdego obiektu oraz odnośniki do odpowiednich dokumentów zapisanych w formacie PDF. Po mapie poruszać się można za pomocą nawigatora zlokalizowanego po lewej stronie ekranu lub za pomocą myszy poprzez przytrzymanie lewego przycisku myszy i przeciąganie mapy, natomiast przybliżyć lub oddalić widok można za pomocą kółka myszy. Aby wydrukować wybrany fragment mapy w określonej skali należy przybliżyć widok do wybranego obiektu i kliknąć na ikonę . W nowo otwartym oknie podręcznym należy zaznaczyć opcję „Użyj tej skali” i wpisać żądaną skalę (aby uzyskać skalę np. 1:50 000 należy wpisać 50000). Po ustawieniu skali należy kliknąć przycisk „Drukowanie”. Dokument otworzy się w nowym oknie przeglądarki.