Sprzęt ochrony dróg oddechowych

 

- aparaty powietrzne – jest to jeden z podstawowych elementów wyposażenia ratownika górniczego, używany podczas pro­wadzenia prac ratowniczych. Aparaty stosowane są przy pracach w atmosferze toksycznej, w akcjach pożarniczych oraz przestrzeniach o obniżonej zawartości tlenu w powietrzu. Stacja ratownictwa górniczego wyposażona jest w kilkadziesiąt aparatów powietrznych, różnych modeli, firm: Dräger i MSA.

 

- system kaskadowy - w celu zabezpieczenia załogi pracującej w zagrożeniu siarkowodorowym Stacja dysponuje mobilnym systemem zaopatrzenia w sprężone powietrze zwanym „systemem kaskadowym” firmy Dräger. System zabezpieczenia w sprężone powietrze  przeznaczony jest do użycia podczas przedłużonych prac w środowisku toksycznym lub beztlenowym. Jest idealny rozwiązaniem stosowanym podczas:

  • prowadzenia prac związanych z  dowiercaniem poziomów zbiornikowych,
  • opróbowania poziomów za pomocą rurowego próbnika złoża,
  • usuwania płynów z odwiertu,
  • oczyszczania odwiertu,
  • prowadzenia testów produkcyjnych,
  • prowadzenia prac rekonstrukcyjnych w otworach
  • wymiany zagłowiczenia odwiertu lub jego elementów przy istnieniu potencjalnego zagrożenia siarkowodorowego.