PGNiG SA jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce

Podstawowe informacje

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA jest liderem rynku gazu ziemnego w Polsce. PGNiG SA jest spółką giełdową zajmującą się poszukiwaniami i wydobyciem gazu ziemnego oraz ropy naftowej, importem gazu, a także, poprzez kluczowe spółki, magazynowaniem, sprzedażą, dystrybucją paliw gazowych i płynnych oraz produkcją ciepła i energii elektrycznej. PGNiG SA posiada również  akcje w spółkach  świadczących specjalistyczne usługi geofizyczne i wiertniczo–serwisowe, wysoko cenione na rynkach międzynarodowych.

GK PGNiG pełni kluczową rolę na polskim rynku gazu i jako lider odpowiada za utrzymanie bezpieczeństwa energetycznego kraju. W tym celu podejmuje niezbędne działania, które mają za zadanie zaspokoić systematycznie rosnące zapotrzebowanie na paliwo gazowe. GK PGNiG zapewnia dywersyfikację dostaw poprzez wydobycie złóż krajowych oraz import ze źródeł zewnętrznych. W Polsce PGNiG jest największym importerem i dostawcą gazu ziemnego. Paliwo trafia do kraju przez rozbudowaną sieć systemu przesyłowego oraz terminal LNG w Świnoujściu. Za pomocą sieci dystrybucyjnych gaz rozprowadzany jest do odbiorców końcowych. Krajowy system gazowy uzupełniają magazyny gazu, które służą do pokrywania sezonowych i dobowych niedoborów paliwa gazowego.

PGNiG SA posiada oddziały i przedstawicielstwa w Rosji, Belgii, Pakistanie, na Białorusi i Ukrainie. Jest również jedynym właścicielem spółki PGNiG Upstream Norway AS, która prowadzi działalność w zakresie poszukiwania i eksploatacji złóż na Norweskim Szelfie Kontynentalnym i Morzu Norweskim, spółki PGNiG Upstream North Africa, poszukującej złóż węglowodorów w basenie Murzuq na terenie Libii oraz PGNiG Supply & Trading GmbH w Monachium, zajmującej się handlem gazem.

Najważniejsze wydarzenia:

 • W 2007 roku zakończono proces rozdzielenia działalności handlowej od technicznej dystrybucji gazu - w efekcie obrót został w całości przejęty przez PGNiG, natomiast za dystrybucję paliw gazowych odpowiedzialnych było sześć regionalnych spółek gazownictwa.
 • W 2008 roku rozpoczęto rozbudowę największego podziemnego magazynu gazu zimnego w Wierzchowicach.
 • W roku 2011 PGNiG kupiło za 2,96 mld zł 99,8% akcji Vattenfall Heat Poland, stając się właścicielem Elektrociepłowni Warszawskich (obecnie PGNiG TERMIKA SA), za pośrednictwem której PGNiG SA prowadzi działalność związaną z produkcją ciepła i energii elektrycznej.  
 • Pod koniec 2012 roku zakończono jeden z głównych projektów inwestycyjnych zagospodarowanie złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w rejonie Lubiatów - Międzychód - Grotów (projekt LMG) 
 • We wrześniu 2013 r. zakończono konsolidację spółek gazownictwa w jedną spółkę pod nazwą Polska Spółka Gazownictwa.
 • Od listopada 2013 r. PGNiG pełni funkcję Animatora Rynku Gazu na Towarowej Giełdzie Energii.

 • 1 sierpnia 2014 roku z obecnej struktury PGNiG SA zostal wydzielony podmiot PGNiG OBRÓT DETALICZNY. Jego powstanie było podyktowane uwarunkowaniami prawnymi oraz koniecznością przygotowania się do zbliżającego się pełnego uwolnienia rynku gazu w Polsce. W związku z wprowadzoną zmianą, cała obsługa handlowa klienta detalicznego w zakresie sprzedaży gazu ziemnego i energii elektrycznej została przeniesiona do nowej spółki.
 • W czerwcu 2016 r. do Terminalu LNG im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego przypłynął pierwszy komercyjny ładunek skroplonego gazu ziemnego w ramach kontraktu handlowego PGNiG SA z Qatargas.
 • W lutym 2017 r. PGNiG otworzyło biuro handlowe w Londynie, w którym PGNiG Supply & Trading prowadzi działalność handlową na międzynarodowym rynku LNG.
 • Marzec 2017 r. - ogłoszenie nowej strategii dla Grupy Kapitałowej PGNiG na lata 2017-2022 z perspektywą do 2026 roku.
 • W marcu 2017 r. PGNiG podpisuje umowę dodatkową do kontraktu długoterminowego z Qatargas. Wolumen skroplonego gazu ziemnego (LNG) dostarczanego PGNiG został zwiększony do łącznie 2 milionów ton rocznie. Kontrakt obowiązuje do 2034 roku.
 • W czerwcu 2017 r. PGNiG sprowadza do Polski pierwszy ładunek skroplonego gazu ziemnego (LNG) pochodzący z USA. Dostawa spotowa od Cheniere była jednocześnie pierwszą dostawą amerykańskiego LNG do Europy Środkowej.
 • W listopadzie 2017 r. PGNiG podpisuje pierwszy średnioterminowy kontrakt na import amerykańskiego LNG z  Centrica LNG Company Limited.
 • W czerwcu 2018 r. PGNiG podpisuje wstępne porozumienia ze spółkami Venture Global LNG i Port Arthur LNG na zakup LNG w USA po 2022 roku na bazie formuły zakupowej FOB (Free-On-Board).
 • 30 czerwca 2018 r. Trybunał Arbitrażowy w Sztokholmie wydaje korzystne dla PGNiG orzeczenie w sporze z Gazpromem. Trybunał orzekł w wyroku częściowym, że spełniona została przesłanka kontraktowa uprawniająca PGNiG do żądania zmiany ceny za gaz dostarczany do Polski w ramach Kontraktu Jamalskiego.
 • Jesienią 2018 r. PGNiG podpisuje umowy na zakup LNG z USA – ze spółkami Venture Global Calcasieu Pass LNG i Venture Global Plaquemines LNG (20-letnie umowy na zakup 2 mln ton LNG rocznie – kontrakty FOB) oraz na dostawy od firmy Cheniere (24-letnia umowa, pierwsze dostawy w 2019 r., od 2023 r. PGNiG rocznie zakupi ok. 1,45 mln ton LNG – kontrakt DES). To pierwsze w Europie Środkowej długoterminowe umowy na zakup amerykańskiego LNG.

Segmenty działalności GK PGNiG:

 • poszukiwanie i wydobycie
 • obrót i magazynowanie
 • dystrybucja
 • wytwarzanie

PGNiG na GPW

Akcje PGNiG od 23 września 2005 r. notowane są w systemie notowań ciągłych rynku podstawowego Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Cena emisyjna akcji w ofercie publicznej wyniosła 2,98 zł. Aktualnie akcje PGNiG wchodzą w skład indeksów: WIG, WIG20, WIG30, WIG-Poland, RESPECT Index, WIGdiv, a także indeksu sektorowego WIG-PALIWA.

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ