Firma odpowiedzialna społecznie


CSR - Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Oddział w Sanoku realizuje Strategię Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu, celem której jest promowanie przyjaznych rozwiązań na rzecz poszanowania środowiska naturalnego, współpracy z lokalnymi społecznościami oraz zapewnienie bezpiecznego i stabilnego miejsca pracy. Strategia wyznacza również zadania w zakresie inicjatyw społecznych, kulturalnych, sportowych i edukacyjnych przyjętych do wspierania i propagowania przez firmę. 

CSR - Strategia Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Oddział w Sanoku realizuje Strategię Zrównoważonego Rozwoju i Odpowiedzialnego Biznesu, celem której jest promowanie przyjaznych rozwiązań na rzecz poszanowania środowiska naturalnego, współpracy z lokalnymi społecznościami oraz zapewnienie bezpiecznego i stabilnego miejsca pracy. Strategia wyznacza również zadania w zakresie inicjatyw społecznych, kulturalnych, sportowych i edukacyjnych przyjętych do wspierania i propagowania przez firmę.

Współpracujemy z Partnerami
PGNiG SA Oddział w Sanoku zdefiniował kluczowych obecnych oraz przyszłych interesariuszy, identyfikuje ich wymagania oraz potrzeby dążąc do ich realizacji. Na podstawie przeprowadzonych analiz firma zidentyfikowała dwie kluczowe grupy swoich interesariuszy:

Interesariusze wewnętrzni

 • Zarząd Spółki
 • Rady pracowników
 • Związki zawodowe
 • Pracownicy oraz byli pracownicy Oddziału

Interesariusze zewnętrzni

 • Instytucje i organy administracji państwowej i samorządowej
 • Społeczność lokalna, sąsiedztwo
 • Instytuty naukowo-badawcze i ośrodki edukacyjne
 • Instytucje finansowe
 • Instytucje nadzoru i organy kontroli
 • Media
 • Partnerzy biznesowi
 • Klienci i dostawcy
 • Firmy konkurencyjne

 

Działamy społecznie 
Współpraca ze społecznościami lokalnymi wiąże się z angażowaniem Oddziału w wydarzenia sportowe i kulturalne realizowane na obszarze naszej działalności. Nasza strategia sponsoringowa i marketingowa nastawiona jest na cele istotnie przyczyniające się do rozwoju regionu. Wspieramy zrówno wydarzenia o charakterze ogólnopolskim, jak i małe lokalne inicjatywy. Ważne są dla nas sprawy społeczności lokalnych, dlatego też nadal będziemy kontynuować i umacniać współpracę i partnerstwo.


Stale podnosimy standardy i doskonalimy procesy 
Społeczna odpowiedzialność biznesu realizowana jest przez sanocki Oddział PGNiG od wielu lat czego potwierdzeniem jest wdrożony Zintegrowany System Zarządzania Jakością, Środowiskiem, BHP i Bezpieczeństwem Informacji. System służy przede wszystkim:

 • naszym klientom / odbiorcom naszych produktów - poprzez spełnianie ich oczekiwań i wymagań dotyczących jakości naszych produktów, elastyczności i terminowości w realizacji dostaw, a także dobrej współpracy na dotychczasowym poziomie
 • bliższemu i dalszemu otoczeniu naszych kopalń gazu, ropy i podziemnych magazynów gazu - poprzez prowadzenie działalności wydobywczej w sposób przyjazny dla środowiska naturalnego
 • pracownikom Oddziału w Sanoku - poprzez stwarzanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, zgodnie z wymaganiami normy

Stale  podnosimy jakość pracy  i stosowane przez nas technologie czego dowodem są uzyskane wyróżnienia:

 • I miejsce w ogólnopolskim konkursie: Pracodawca-Organizator Pracy Bezpiecznej
 • Europejski Medal Komitetu Integracji Europejskiej i Business Centre Club za "Podziemne Magazynowanie Gazu"
 • Podkarpacka Nagroda Gospodarcza
 • Firma Przyjazna Środowisku
 • Mecenas Polskiej Ekologii
Pracownicy są najlepszą inwestycją 
Inwestycja w kadry oraz zapewnienie bezpiecznego miejsca pracy to podstawowe cele  działalności firmy. Obecnie Oddział zatrudnia blisko 1450 osób. Staramy się, aby wszyscy pracownicy mieli możliwość podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji zawodowych, dlatego też oferujemy im szereg programów szkoleniowych i motywacyjnych, dzięki którym nie tylko podnoszą kwalifikacje, ale również umacniają wiarę we własne możliwości i umiejętności.

Zatrudnianie pracowników ze społeczności lokalnych zgodne jest z koncepcja odpowiedzialności społecznej biznesu. Ponadto takie działanie przyczynia się do wspierania regionu i kontynuacji tradycji przemysłu naftowego na terenach naszych kopalń.