Zasoby

Zasoby największych złóż występujących w zachodniej Polsce wahają się w granicach 10-25 mld m3. Charakteryzują się one dużymi wydajnościami z jednego odwiertu, dochodzącymi do 200 m3 /min.

Specyfika złóż w rejonie naszego działnia:

  • skład chemiczny: od kilku do 85% metanu, azot, węglowodory ciężkie, hel, śladowe ilości innych pierwiastków i związków,
  • znaczne zróżnicowanie składu chemicznego poszczególnych złóż, co powoduje konieczność mieszania gazów przed wprowadzeniem do systemu,
  • rozproszenie na dużym obszarze,
  • skomplikowane warunki eksploatowania ze względu na często niebezpieczny dla środowiska skład chemiczny i wysokie ciśnienia złożowe.