Struktura

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. działa jako struktura składająca się z Centrali, Regionów i Obszarów Sprzedaży. W jej skład wchodzą:

PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

Centrala Spółki

Region Dolnośląski Region Mazowiecki Region Górnośląski Region Karpacki Region Pomorski Region Wielkopolski

 

Centrala

Centrala Spółki jest wyodrębnioną strukturą organizacyjną, nadzorczą, planistyczną, wykonawczą i kontrolną, która podlega Zarządowi -  stanowi aparat wykonawczy Zarządu w ramach struktury organizacyjnej Spółki, nadzorujący działalność Regionów.

 Do zadań Centrali należy w szczególności:

  • nadzór operacyjny nad wszystkimi zadaniami wynikającymi z przedmiotu działalności określonego w Statucie,
  • bezpośredni nadzór w stosunku do Regionów,
  • prowadzenie działalności gospodarczej związanej w szczególności z handlem gazem i energią elektryczną.

Centrala Spółki
PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o.

ul. Jana Kazimierza 3
01-248 Warszawa
pod.sekretariat@pgnig.pl
fax: 22 378 1166

 

Regiony i Obszary Sprzedaży

W ramach struktury PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o. funkcjonuje 6 Regionów: Dolnośląski, Karpacki, Wielkopolski, Pomorski, Górnośląski i Mazowiecki. Regiony dzielą się na Obszary Sprzedaży.

Poszczególne Obszary Sprzedaży nadzorują prace Biur Obsługi Klienta. Biura odpowiedzialne są za bezpośrednią obsługę Klientów. Wsparciem obsługi Klientów Indywidualnych zajmuje się również Contact Center oraz Infolinia. Klientom Biznesowym dedykowani są dodatkowo doradcy biznesowi.

Dla Klientów, którzy cenią sobie możliwość zarzadzania swoim gospodarstwem domowym i przedsiębiorstwem za pośrednictwem zdalnych kanałów obsługi, stworzona została platforma eBOK oraz uruchomiono Telefoniczne Centrum Obsługi Klienta. Są to bezpłatne usługi, zapewniające dostęp do indywidualnego konta, rachunków i wykresów zużycia za pośrednictwem internetu lub telefonu.

Region Dolnośląski i podlegające mu Obszary Sprzedaży

ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław
tel. (71) 364 94 05
fax (71) 364 94 06
sekretariat.doh@pgnig.pl

 

Wrocławski Obszar Sprzedaży

ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław
tel. (71) 364 94 05
fax (71) 336 70 19
sekretariat.doh@pgnig.pl

 

Zielonogórski Obszar Sprzedaży

ul. Zacisze 13
65-775 Zielona Góra
tel. (71) 364 94 05
fax (71) 336 70 19
sekretariat.doh@pgnig.pl

Region Górnośląski i podlegające mu Obszary Sprzedaży

ul. Mikulczycka 5

41-800 Zabrze
tel. (32) 373 50 00
fax (32) 373 53 02
sekretariat.zabrze@pgnig.pl

 

Górnośląski Obszar Sprzedaży

ul. Mikulczycka 5
41-800 Zabrze
tel. (32) 373 50 00
fax (32) 373 53 02
sekretariat.zabrze@pgnig.pl

Region Karpacki i podlegające mu Obszary Sprzedaży

ul. Wita Stwosza 7
33-100 Tarnów

tel. (14) 632 38 00
fax (14) 632 38 11
sekretariat.koh@pgnig.pl

 

Tarnowski Obszar Sprzedaży

ul. Wita Stwosza 7
33-100 Tarnów
tel. (14) 632 38 00
fax (14) 632 38 11
region.tarnowski@pgnig.pl

 

Sandomierski Obszar Sprzedaży

ul. Żeromskiego 14
27-600 Sandomierz
tel. (15) 833 48 05
fax (15) 832 32 17
region.sandomierski@pgnig.pl

 

Krakowski Obszar Sprzedaży

ul. Gazowa 14b
31-060 Kraków
tel. (12) 628 18 00
fax (12) 628 18 39
region.krakowski@pgnig.pl

 

Rzeszowski Obszar Sprzedaży

ul. Wspólna 5
35-205 Rzeszów
tel. (17) 875 03 00
fax (17) 875 03 30
region.rzeszowski@pgnig.pl

Region Mazowiecki i podlegające mu Obszary Sprzedaży

ul. Jana Kazimierza 3
01-248 Warszawa
tel. (22) 270 04 48
fax (22) 468 89 02

sekretariat.warszawa@pgnig.pl

 

Warszawski Obszar Sprzedaży

ul. Jana Kazimierza 3
01-248 Warszawa
tel. (22) 270 04 48
fax (22) 468 89 02
sekretariat.warszawa@pgnig.pl

 

Białostocki Obszar Sprzedaży

ul. Gen. Stanisława Sosabowskiego 22
15-182 Białystok
tel. (22) 270 04 48
fax (22) 468 89 02
sekretariat.warszawa@pgnig.pl

 

Łódzki Obszar Sprzedaży

ul. Uniwersytecka 2/4
90-137 Łódź
tel. (22) 270 04 48
fax (22) 468 89 02
sekretariat.warszawa@pgnig.pl

Region Pomorski i podlegający mu Obszar Sprzedaży

Siedziba Regionu/Gdański Obszar Sprzedaży

ul. Wałowa 41/43
80-858 Gdańsk
tel. (58) 323 03 02
fax (58) 323 03 01
sekretariat.gdansk@pgnig.pl

Region Wielkopolski i podlegające mu Obszary Sprzedaży

ul. Grobla 15
61-859 Poznań
tel. (61) 885 42 00
fax (61) 885 43 00
sekretariat.poznan@pgnig.pl

 

Poznański Obszar Sprzedaży

ul. Grobla 15
61-859 Poznań
tel. (61) 885 42 00
fax (61) 885 43 00
sekretariat.poznan@pgnig.pl

 

Szczeciński Obszar Sprzedaży

ul. Tama Pomorzańska 26
70-952 Szczecin
tel. (61) 885 42 00
fax (61) 885 43 00
sekretariat.poznan@pgnig.pl