Hel ciekły LHe

Dane przeliczeniowe

Dane przeliczeniowe dla helu 

Dane przeliczeniowe helu Waga Gaz Ciecz
Funty (lb) Kilogramy (kg) Stopy sześć. (scf) Metry sześć. (Nm3) Galony (gal) Litry (l)
1 funt 1.0 0.4536 96.71 2.542 0. 9593 3.631
1 kilogram 2.205 1.0 213.2 5.603 2.115 8.006
1 stopa sześć. gazu 0.01034 0.004690 1.0 0.02628 0.009919 0.03754
1 Nm3 gazu 0.3935 0.17847 38.04 1.0 0.3775 1.4289
1 galon cieczy 1.0423 0.4728 100.80 2.649 1.0 3.785
1 litr cieczy 0.2754 0.1249 26.63 0.6998 0.2642 1.0