Oferta

Nasze usługi wykonujemy w stałej siedzibie laboratorium, a także w miejscu zainstalowania sprawdzanych przyrządów. Wszystkie wzorce użyte do pomiarów zapewniają spójność pomiarową ze wzorcami krajowymi Głównego Urzędu Miar i międzynarodowymi.

W menu po lewej znajdą Państwo szczegółowe dane związane z ofertą wzorcowań, sprawdzeń i badań wykonywanych w CLPB, a dotyczących:

  • Ciśnienia
  • Temperatury
  • Rezystancji, prądu i napięcia,
  • Przeliczników do gazomierzy,
  • Pomiarów geometrycznych,
  • Objętości i strumienia objętości gazu w warunkach roboczych,
  • Właściwości fizykochemicznych gazu,
  • Usług w zakresie obliczeń związanych z raportowaniem emisji CO2,
  • Szkolenia