Kontakt

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA w Warszawie Oddział w Sanoku
38-500 Sanok, ul. Sienkiewicza 12

tel. +48 13 46 52 111
fax. +48 13 46 35 555
sanok.info@pgnig.pl

Dyrektor Oddziału
tel. +48 13 46 52 100, fax 13 46 35 555

Dyrektor Eksploatacji
tel. +48 13 46 52 125, fax 13 46 35 555

Dyrektor Ekonomiczno-Finansowy 
tel. +48 13 46 52 211, fax 13 46 52 342

Z-ca Dyrektora ds. Górniczych
tel. +48 13 46 52 100, fax 13 46 35 555

Z-ca Dyrektora ds. Rachunkowości
tel. +48 13 46 52 224, fax 13 46 35 555

Dział Personalny
tel. +48 13 46 52 210, fax 13 46 52 401
e-mail: sanok.rekrutacja@pgnig.pl

Dział Przetargów i Umów
tel. +48 13 46 52 387, fax 13 46 52 384

Dział BHP i Ochrony P-Poż. 
tel. + 48 13 46 52 282, fax 13 46 52 427

Dział Komunikacji i Public Relations 
tel. +48 13 46 52 470, fax 13 46 52 491
email: sanok.pr@pgnig.pl

Dział Systemów Zarządzania ISO i QHSE
tel. +48 13 46 52 515